Content page
ESYLUX får Plus-X-Award i fem kategorier | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ESYLUX får Plus-X-Award i fem kategorier

Närvarodetektor spar energi.

Produkter som belönas med det åtråvärda priset måste ha utmärkta egenskaper, en beskrivning som stämmer bra in på ESYLUX närvarodetektor, som vann i kategorin “Elektro- och medieteknik”. Detektorn ser till att energi, i exempelvis  klassrum eller konferensrum, endast används när den verkligen behövs. Därutöver fastställer detektorn först om det finns personer i rummet överhuvudtaget. Befinner sig ingen i rummet behövs ingen belysning. Den inbyggda intelligensen går ytterligare ett steg:  DUODIMplus fastställer även dagsljuset i rummet och kan ge konstljuset signal om att dimma ner om den naturliga belysningen är tillräcklig stor. Eftersom detektorn tar hänsyn till olika delar av rummet  kan exempelvis raden av belysningsarmaturer närmast fönstret sänka andelen konstljus samtidigt som belysningsnivån ökar på de ställen där dagsljuset inte är tillräckligt.

Även om styrningen enligt önskemål styrs helt automatiskt så kan inte tekniken bestämma över användaren. Den manuella styrningen kan när som helst ske via den vanliga tryckknappen.

Lätt att programera
Upp till 70 procent energibesparing av belysningen är möjlig genom den här intelligenta teknologin. Energibesparingen låter sig höjas ytterligare. En kanal på den smarta närvarodetektorn kan användas till att styra ventilations- eller klimattekniken. Då går ventilationssystemet bara igång när det är nödvändigt.

Att intelligent teknik inte är detsamma som en komplicerad användning visar DUODIMplus redan vid installationen. Genom de förprogrammerade fabriksinställningarna kan den omedelbart sättas i drift men låter sig även bekvämt programmeras med ESYLUX fjärrkontroll eller via iPhone passande till de individuella förhållandena.
Källa: ESYLUX Sverige AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *