Content page
500 000 kronor till Västerås från Vinnova | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

500 000 kronor till Västerås från Vinnova

I Västerås pågår nu utveckling av den nya stadsdelen kring stationsområdet. Området innefattar befintliga byggnader, reningsverk, silos, järnväg men ska i framtiden också innehålla fler bostäder och olika verksamheter som gör stadsdelen mer levande. Inom stadsbyggnadsprojektet drivs också utveckling av miljöinnovationer. Nu har Vinnova beviljat projektets ansökan för ”Attraktiv och Innovativ Miljöteknik 3B” med 500 000 kronor för vidareutveckling inom området.

Syftet med projektet är att skapa en plattform för inventering, utveckling och implementering av attraktiv och innovativ miljöteknik. Utmaningen är att hitta innovativa miljölösningar som kan anpassas till delvis givna förutsättningar och behov.

Mervärde
– Målet är att utveckla lösningar som är så attraktiva att de används; de behöver vara kostnadseffektiva och skapa ett mervärde hos både medborgare, fastighetsägare och energi/avfallsföretag. Att projektets ansökan beviljats medel ger oss också möjlighet att ansöka om projektmedel på upp till tio miljoner kronor för investeringar!, säger Patrizia Strandman, strateg och projektledare för utvecklingen av stationsområdet (projekt 3B).

Att bygga en hållbar stadsmiljö handlar inte enbart om tekniska lösningar. Lika viktigt är utveckla den sociala interaktionen, inkluderande områden som livsstil, attityd, medvetenhet, kommunikation och demokrati. Besökare i området skall uppfatta det som lättillgängligt, nyskapande och genomtänkt, där visionen om en hållbar stadsdel synliggörs i den offentliga miljön. De som bor och arbetar i stadsdelen skall ges möjlighet att se och förstå de annars osynliga processerna kring energi, sophantering och vattenrening.
Källa: Västerås Stad

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *