Content page
Pilotprojekt i Tumba Storvreten inleder renoveringsprogram | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pilotprojekt i Tumba Storvreten inleder renoveringsprogram

Botktrkabyggen energirenoverar.

Botkyrkabyggen står inför stora renoveringar de kommande tio åren. Av Botkyrkabyggens 12 000 lägenheter är 10 000 byggda under miljonprogramsåren och behöver nu rustas upp.  För att kartlägga behovet och de resurser som behövs, genomför Botkyrkabyggen 2014 ett pilotprojekt på Odlingsvägen i Tumba Storvreten.

– Vi ser fram emot pilotprojektet. Det ska bli spännande att se husen renoveras och få nytt liv. Och spännande att höra förslagen från de boende själva om hur de vill förnya boendemiljön, säger Ulf Nyqvist, vd för Botkyrkabyggen.

Samtal med boende
Pilotprojektet omfattar samtliga 99 lägenheter på Odlingsvägen 20-34. Under hösten 2012 har de boende bjudits in till dialogmöten med Botkyrkabyggen trappuppgång för trappuppgång.
Ambitionen från Botkyrkabyggens sida har varit att berätta om det stora renoveringsbehovet, samt att samtala med de boende om vad de vill få ut av renoveringarna.

I dialogmötena framkom att de boende tycker att det är positivt att få nya badrum i lägenheterna. De hade också många förslag på förbättringar i området som rör utemiljön och idéer om hur man kan öka tryggheten i området.
– Vi har dialogmötena för att lyssna på våra hyresgäster, säger Ulf Nyqvist.

Start hösten 2014

Tanken är att renoveringen av huset på Odlingsvägen 20-34 ska påbörjas hösten 2014. Arbetet med att ta fram en konkret renoveringsplan pågår. Innan de tekniska undersökningarna är färdiga går det inte att fastslå en exakt tidplan. Men klart är att upprustningen inte går att skjuta på framtiden. Huset är snart 50 år gammalt och i stort behov av renovering. Det finns stora möjligheter att förbättra huset ur energisparsynpunkt, samt prioritera åtgärder som höjer kvaliteten och ökar tryggheten.

Renoveringen kommer att omfatta vissa grundläggande områden i samtliga fastigheter, såsom stambyten, alltså byte av rör och ledningar. Badrum kommer att rivas ut och i kök kommer rör och blandare att bytas ut. Vad som i övrigt berörs kommer Botkyrkabyggens inventering samt dialogmötena med de boende att visa. Hyresgästerna kommer att utöver grundpaketet kunna göra olika tillval i den egna lägenheten.

Ambitionen är att de boende ska bo kvar under projektet, men det är klart att undantag kommer att kunna göras.

Hyran kommer att höjas i de fastigheter som är renoverade. Hur mycket är inte klart ännu. Det beror bland annat på omfattningen av renoveringen och hyresgästens egna tillval.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen

När en mer detaljerad renoveringsplan är framtagen kommer förhandlingar att inledas med Hyresgästföreningen. Under våren 2013 kommer även hyresgästerna i pilotprojektet att bjudas in till nya möten med Botkyrkabyggen.  Detta för att säkerställa att Botkyrkabyggen uppfattat signalerna från de boende rätt.

Pilotprojektet på Odlingsvägen ska vara beslutunderlag inför renoveringar av lägenheter byggda under 1960- och 1970-talet och som kommer att behöva renoveras de kommande tio åren. Men i vilken ordning och hur är en fråga som till stor del beror på analysen av renoveringarna på Odlingsvägen.
Källa: AB Botkyrkabyggen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljonprogrammet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *