Content page
Vad är ID06 och hur fungerar det? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vad är ID06 och hur fungerar det?

Markus Englund, afäärsområdeschef på Phoniro Systems, berättar om ID06.

Det senaste året har användningen av ID06 ökat drastiskt på arbetsplatser. Kortet syns ofta på auktoriserad säkerhetspersonal och byggfolk. Är ID06 ett nytt identitetskort eller vad är det? Vi intervjuar Markus Englund, affärsområdeschef på Phoniro som besvarar några vanliga frågor om ID06.

Vad är ID06?
– Många tror att det är ett nytt identitetskort men ID06 är både en namnbricka med foto och byggbranschens gemensamma standard för närvaroredovisning och legitimationsplikt på byggplatser. Företag ansluter sig till ID06 för att visa att de är ärliga och öppet redovisar att de betalar sina skatter och avgifter. När det är ID06-krav på byggprojekt bär all personal på byggplatsen ID06-kort synligt. Det blir då väldigt tydligt att man valt att genomföra projektet som ett ”rent” byggprojekt, utan svart arbete.

Var kommer ID06 ifrån?

– ID06 kommer från byggbranschen. Det är ett gemensamt initiativ från byggindustri, flera olika fackförbund och säkerhetsbranschen för att komma till rätta med organiserad brottslighet, svart arbete och osund konkurrens inom byggindustri. ID06 administreras av Sveriges Byggindustrier.

Finns det något skäl till att ID06 behövs?
– Vid byggprojekt är det numera vanligt att seriösa företag blir utkonkurrerade av företag som varken betalar sociala avgifter eller skatter. Inte sällan är sådana företag styrda av organiserad brottslighet. Eftersom byggprojekt omsätter stora pengar är denna typ av verksamhet mycket lukrativ. ID06 har kommit till för att försvåra för dessa oseriösa entreprenörer att ta del i anbudsgivning på projekt där ID06 är specificerat. Så man kan säga att ID06 behövs för att stimulera sund konkurrens.

På vilket sätt skyddar ID06 mot oseriösa entreprenörer?
– När ett företag ansluter sig till ID06 utför ID06 en företagskontroll. Företag som inte skött sina åtaganden har mycket svårt att ansluta sig. När ett företag anslutit sig måste de leva upp ID06-bestämmelserna. Genom sin ID06-anslutning medger företaget att ge Skatteverket insyn i personalnärvaro på arbetsplatsen. Skatteverket kan därför verifiera att företaget och underentreprenörer är seriösa och lever upp till sina åtaganden. Företag som inte följer de allmänna bestämmelserna blir avstängda från ID06. Därför kan man säga att ID06 både fungerar som ett skydd mot oseriösa entreprenörer samtidigt som det ger en form av kvalitetsmärkning för de anslutna företagen. I den praktiska änden av ID06 innebär bruket av ID06 att enbart godkänd personal kan komma in på en inhägnad byggplats. Om byggplatsen inte skulle vara inhägnad innebär ID06 att enbart godkänd personal har tillträde till maskiner och viktiga utrymmen som till exempel manskapsbaracker, lägenheter som renoveras eller materialförråd. Obehöriga eller personer utan föranmälda ID06 får helt enkelt svårt att verka på arbetsplatsen. Det skyddar huvudentreprenören och beställaren mot oseriösa aktörer.

När används ID06?
-ID06 användes till en början när man ville skydda sig mot oseriösa entreprenörer och organiserad brottslighet. Nu används ID06 av samma skäl men också för att göra arbetet smidigare och mer kostnadseffektivt. Med de nya ackrediterade ID06-systemen sköts tillträden till alla utrymmen automatiskt genom ID06-kortet. Tillträden blir inte bara enklare; svinnet minskar. Säkerheten för person på arbetsplatsen ökar eftersom enbart godkänd personal får tillträde till rätt plats och utrustning. För den enskilde individen på byggplatsen blir tillträden mycket enklare – man har alltid sin nyckel med sig, sitt personliga ID06.

Var använder man ID06?
– ID06 används i alla typer av byggprojekt, från nybyggnation, renoveringar och stambyten till vägbyggen. På alla platser med ID06-krav bär anställda och entreprenörer en synlig ID06-bricka och det förs en närvaroförteckning på byggplatsen. Närvaroförteckningen förs vanligtvis elektroniskt med hjälp av registreringsplats eller på inhägnade byggprojekt automatiskt genom tillträde genom personspärr.

Vilka skäl finns det för att arbeta med ID06?

– ID06 skapar förutsättningar för en ren arbetsplats. Man får en kvalitetsstämpel på sitt företag som visar att man aktivt vill motarbeta oärlighet. Genom ID06 sållar man automatiskt bort möjligheten för oseriösa underentreprenörer i alla led.

ID06 skapar också förutsättningar för en säker arbetsplats. Systemet fungerar nämligen som ett nyckelfritt låssystem. Det ger företaget full kontroll på vem som skall ha tillträde till arbetsplatsen. Det är också möjligt att ge tidsstyrt tillträde till personal och entreprenörer. Skydd för liv och egendom inbegriper inte bara skyddskläder och hörselskydd; det innefattar att rätt person har tillträde till rätt plats eller maskin. Ett bra system ger ett kompletterande personskydd, ett nyckelfritt och trådlöst låssystem baserat på personliga ID06-kort.

ID06 gör det möjligt att arbeta på ett smidigare sätt. Den nyckelfria hanteringen av tillträden gör det enklare att jobba. Företag som använder smarta ID06-system slipper nyckelhantering och dolda kostnader kopplade till traditionella nycklar som väntetid, kopiering, låsbyten mm. Det är möjligt att förändra tillträdesrättigheter på distans inom loppet av sekunder med mobila ID06-system.

ID06 förebygger också brottslighet. Systemet knyter personligt ansvar till samtliga tillträden utförda på arbetsplatsen. Alla ändringar i systemet loggförs med s k audit trail. Det innebär att vid en större stöld eller sabotage kan företaget ge Polisen fullständiga möjligheter att finna en brottsling. Bara vetskapen om att systemet har full spårbarhet hjälper till att förebygga brott.

Hur är det med ID06 och personlig integritet?

– ID06 är ett mycket restriktivt system. På ID06-korten finns krypterad persondata. Denna data är enbart tillgänglig för ackrediterade ID06-system. I ett sådant ackrediterat system raderas personuppgifter automatiskt efter två år. En systemoperatör kan varken ta ut personuppgifter eller historik ur systemet. Däremot kan Skatteverket eller annan rättsvårdande myndighet få ut fullständig och information ur ett ID06-system. ID06 standard är gjord för att skydda den personliga integriteten hos vanliga anställda samtidigt som det skall vara möjligt att söka ansvar hos oseriösa entreprenörer som ofta arbetar på uppdrag av organiserad brottslighet. Så i korthet kan man säga att personlig integritet och ID06 går hand i hand.

Hur fungerar ID06 vid en arbetsplatsolycka?

– Vid en arbetsplatsolycka kan operatör eller registeransvarig ta ut en återsamlingslista. Listan visar samtliga närvarande på byggplatsen och vilka som har gått för dagen. En aktuell återsamlingslista kan rädda liv vid en olycka. Istället för att någon brinner inne kan t ex  räddningstjänsten med säkerhet veta att de behöver finna en saknad medarbetare på byggplatsen. Återsamlingslistan kan också ge räddningstjänsten hjälp med var de skall börja sina sökinsatser. Varje uttag av återsamlingslista loggförs i systemet via fullständig s k audit trail för att det tydligt skall synas vem som har begärt rapporten. För att skydda den personliga integriteten kan Datainspektionen gå in i systemet för att söka ut vem som tagit ut återsamlingslistor. Missbruk av personuppgifter från återsamlingslista medför straffansvar.

Kostar det att använda ID06?

– Ja, men det är inga stora investeringar som krävs. Den årliga anslutningsavgiften till ID06 kostar 500 kronor. Utöver det behöver man ett ackrediterat ID06-system. Kostnaden är beroende på företagets behov och verksamhet. Ett enkelt och kostnadseffektivt system börjar på strax under 20 000 konor för utrustningen. Driftkostnaden är cirka 400 kronor i månaden. En bra leverantör ser till att du enbart behöver betala driftskostnad när du använder systemet.

Hur börjar man använda ID06?
– Starta med att ansluta företaget till ID06. Kontakta en ID06-kortleverantör och be denne att aktivera funktionen. Efter man tagit del av de allmänna villkor som gäller för ID06 och betalat den första årsavgiften (500 kr), aktiverar kortleverantören funktionen ID06-anslutning och kopplar den till det aktuella organisationsnumret. Om företaget har aktiva ID06-kort från flera kortleverantörer, kommer kortdatabasen automatiskt att ackumulera samtliga kort kopplade till det anslutna organisationsnumret. Skaffa därefter ett ackrediterat ID06-system. Det enklaste och billigaste sättet är att köpa en registreringsplats. Då får du del av ID06-systemet som sköter närvarorapporter och hjälper dig jobba korrekt enligt Personuppgiftslagen (PUL). Ett bra ID06-system är skalbart och ger dig möjlighet att kabelfritt ansluta lås- och maskinstyrning så du kan börja spara pengar och tid i din verksamhet. Vi som är tillverkare av ID06-system rekommenderar att man tittar noga på utbudet, funderar på kostnaden men också på vad det kostar att montera upp eller flytta utrustningen från ett projekt till ett annat. Välj ett system som passar er verksamhet och är flexibelt om ni planerar att växa eller förändras. Oavsett vilket ackrediterat system man än väljer så kommer ID06 innebära högre säkerhet för företaget och ett enklare sätt att arbeta för den enskilde individen.
Källa: Phoniro Systems AB

FAKTA
Phoniro tillverkar produkter som gör människors vardag tryggare och enklare. Phoniro stöder Tryggare Sverige verkar för att motverka och förebygga brottslighet och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd.
Företaget grundades 2004 med målet att lösa den omfattande nyckelproblematiken inom hemtjänsten. Idag är Phoniro marknadsledande inom digital nyckelhantering för hemtjänsten. Systemen förebygger äldrebrott och ger trygghet i larminsatser. Sedan 2010 verkar Phoniro på övriga marknader med system för att åstadkomma rena byggplatser fria från oseriösa entreprenörer med ID06 och nyckelfria lösningar som både sparar tid och höjer säkerheten i större verksamheter.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *