Content page
Fastighetsägarna Sverige utökar samarbetet med CFI Group | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna Sverige utökar samarbetet med CFI Group

Nytt nöjd-kund-index för butikshyresgäster.

Fastighetsägarna Sverige utökar sitt samarbete med CFI Group kring Nöjd-Kund-Index (NKI). Från den 1 mars 2013 är Fastighetsägarna Sverige samarbetspartner till CFI Groups Centrumbarometer, Nöjd-Kund-Index för butikshyresgäster.

– Utökningen av Nöjd-Kund-Index till att omfatta både kontors- och affärslokaler är ett viktigt steg för att öka kunskapen om hyresgästernas behov. Det ger fastighetsägare möjlighet att ännu bättre tillgodose kundernas önskemål, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Nya erfarenheter
Den 1 mars 2013 slog CFI Group samman sina två kundnöjdhetsundersökningar, Fastighetsbarometern Kontor och Centrumbarometern Butik, till en gemensam undersökning – Fastighetsbarometern Nöjd-Kund-Index för Kontor, Butik och Handel.

– Sammanslagningen innebär utökad benchmark och möjligheter till nya insikter kring hur förvaltningen presterar i förhållande till driftskostnad, säger Johan Welén, Projektledare Fastighetsbarometern.

Resultatet presenteras varje år vid en NKI-lunch, anordnad av Fastighetsägarna Sverige, där pris delas ut till de företag som har Sveriges nöjdaste hyresgäster för kontorslokaler. I och med sammanslagningen kommer i år även pris delas ut inom kategorin butikslokaler.
Källa: CFI Group

FAKTA
Fastighetsbarometern är Sveriges största Nöjd-Kund-Index (NKI) undersökning för fastighetsägare- och förvaltare av kontors- och butikslokaler, utvecklad 1997 av CFI Group för att assistera fastighetsbolag i deras marknadsutveckling för att uppnå nöjda hyresgäster och härigenom en bättre lönsamhet.
CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management, som använder vetenskapliga metoder för att mäta, analysera och öka det ekonomiska värdet på företags kundkapital, medarbetarrelationer och varumärken.(www.cfigroup.se)
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi representerar drygt 17 000 medlemmar, som äger lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger de privata fastighetsägarna ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.
Källa: CFI Group

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *