Content page
KLP Fastigheter anställer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

KLP Fastigheter anställer

KLP Fastigheter påbörjar nu uppbyggnad av en egen förvaltning i Stockholm. Satsningen sker mot bakgrund av de förvärv som bolaget gjort under senare år och den satsning som fortsatt avses att göras på den svenska marknaden. KLP anställer därför ett antal nya medarbetare.

– Det är väsentligt att när fastighetsbetåndet nått en sådan omfattning att vi fullt ut kan möta kravet från våra hyresgäster i de högklassiga fastigheter vi har att förvalta. Vår bedömning är att vi bäst gör det genom en egen organsiation, säger Anette von Mentzer, fastighetsdirektör på KLP Fastigheter och ansvarig för den svenska verksamheten.

Ny förvaltare
KLP har anställt Sebastian Pammer som förvaltare, tidigare ICA Fastigheter, Mats Höjdén som driftchef, tidgare Statens Fastighetsverk och Dalkia  och Richard Unger som fastighetstekniker, tidigare Vasakronan. Samtliga påbörjar sina anställningar under våren.

– Vi är väldig glad över att knyta till oss dessa duktiga medarbetare och går samtidigt vidare med ytterligare anställningar, fortsätter Anette.

KLP Fastigheter kommer i maj att flytta kontoret till egen fastighet på Birger Jarlsgatan. 
Källa: KLP Fastigheter

FAKTA
KLP är ett av Norges största livförsäkringsbolag och levererar pensionslösningar till främst den offentliga sektorn i Norge. KLP-koncernen förvaltar ett kapital om ca 370 mrd SEK, varav fastighetsbeståndet totalt i Norden utgör ca 38 mrd SEK. Förutom i Norge och Sverige bedriver KLP fastighetsverksamhet i Danmark. Fastighetsinnehavet i Sverige omfattar ca 5 mrd SEK.
Källa: KLP Fastigheter

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *