Content page
Hållbart betongbyggande – nya vägledningar framtagna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hållbart betongbyggande – nya vägledningar framtagna

Svenska Betongföreningens årsmöte med bland annat Sweden Green Building Council.

Nu släpps Betongföreningens nya vägledningar om miljöcertifieringar. I samband med Betongföreningens årsmöte tisdagen den 23 april i Stockholm kommer vi att få veta mer om Sweden Green Building Councils verksamhet, miljöcertifieringar, rättvis miljöbedömning av byggmaterial samt cementtillverkares vision för 2030 – noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykler. Seminariet är kostnadsfritt.

Mer info på Betongföreningens hemsida.

PROGRAM

13:00 Introduktion, Richard McCarthy, VD Betongföreningen

Hållbarhet
Moderator: Anders Rönneblad, Hållbarhetsrådets ordförande

Sweden Green Building Council (SGBC) informerar om nyheter samt framtiden för miljöcertifieringar, Linda Kjällén, Sweden Green Building Council

Miljöcertifieringar – Hot eller möjlighet för betongsektorn?, Anders Rönneblad, Cementa och Kajsa Byfors, Svensk Betong

Rättvis bedömning av byggmaterial med LCA, Lars-Gunnar Lindfors, IVL Svenska Miljöinstitutet

14:30 Kaffe

14:45 Cementproduktion i norra Europa – Noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykler, Karin Comstedt, HeidelbergCement Sweden

15:15 Presentation av Betongföreningens aktiviteter

Richard McCarthy presenterar genomförda och planerade aktiviteter inom föreningen

Chefredaktör Roger Andersson berättar om tidskriften Betong

15.45 Årsmötesförhandlingar, Michael Åhström, Betongföreningens ordförande

17:00 Årsmötets avslutning

17.30 Middag på restaurang Buco Nero, Roslagsgatan 4, Stockholm
Källa: Svenska Betongföreningen

FAKTA
Betongföreningen är en sammanslutning av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Föreningens ändamål är att verka för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
Källa: Svenska Betongföreningen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *