Content page
Rättsvidrigt förslag från Byggnads | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rättsvidrigt förslag från Byggnads

Ola Månsson och Mats Åkerlind vid Sveriges Byggindustrier.

Förslaget med ett huvudentreprenadansvar är olagligt, det strider mot äganderätten enligt konventionen om mänskliga rättigheter, mot konkurrenslagstiftningen, mot svensk skatterätt, mot medbestämmandelagens grundläggande principer samt hur man i kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– Byggnads förslag handlar inte om ett socialt ansvarstagande utan innebär i praktiken att man skulle stänga gränserna för utländska företag och sätta stopp för utländsk arbetskraft i byggbranschen. Det känns obehagligt likt Vaxholmskonflikten. Förslaget skulle drabba seriösa byggföretag, stora som små, men inte alls gälla för till exempel byggledningsföretag eller företag utan kollektivavtal, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Norsk modell
Byggnads hävdar att de försvarar utländska arbetstagares rättigheter i Sverige och att de vill ha en byggbransch i världsklass och kräver därför solidariskt ansvar enligt norsk modell. Detta innebär att entreprenörerna i kontraktskedjan är medansvariga för att avtalsenlig lön betalas ut. Det vill säga att oseriösa företag kan undgå ansvar eftersom någon annan betalar.

– För byggbranschen i Sverige finns det redan lagstiftning på plats som reglerar skyddet av arbetstagare i Sverige eftersom vi är med i EU. Vi har till exempel regler om lönegaranti, vi har utstationeringsdirektivet och bemanningsdirektivet. Vi har också ett system med utökade kontroller som är på väg att kunna sättas i verket det närmaste året, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.
Källa: Sveriges Byggindustrier

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *