Content page
Monier Roofing miljösatsar med energisparåtgärder för belysning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Monier Roofing miljösatsar med energisparåtgärder för belysning

Moderniserad belysning minskar koldioxidutsläppen med 60,5 ton per år och sparar 73 400 kWh per år.

Monier Roofing har genom modernisering av belysningen åstadkommit en energibesparing på 73 400 kWh per år. Energisparåtgärderna har lett till minskade koldioxidutsläpp: 60,5 ton per år.

Monier är en världsledande leverantör av material för tak med ett brett sortiment med såväl tegel- och betongtakpannor som andra kompletterande produkter för taket. Företaget har 9 350 anställda, fler än 130 produktionsenheter och representation i 40 länder på fyra kontinenter. Monier står bakom välkända produkter som exempelvis Vittinge, Jönåkerpannan och KDN.

Monier utvecklar och erbjuder takprodukter som skapar energimässiga förbättringar för konsumenten. Samtidigt jobbar man ständigt med att minimera egen påverkan på miljön – i allt från materialval till produktion och transport. Oljeuppvärmning i fabrikerna har bytts ut mot mer miljövänliga alternativ och
spillvärme återanvänds i uppvärmning av lokalerna. Målsättningen är att kvalitets- och miljöcertifiera samtliga fabriker enligt ISO-14001.

Moniers fabrik i Jönåker producerar betongtak och har stora belysta ytor. Belysningen utgörs i regel av energikrävande T8-armaturer. I produktionsdelen av fabriken har man tidigare installerat energisparsystemet Light Eco för att på så sätt spara 69 770 kWh per år.

Utmaning
I det 180 kvadratmeter stora posthuset fanns en utmaning. Åtta gamla 4x18W T8-armaturer monterade dikt tak slukade för mycket energi i förhållande till den dåliga belysning. En luxmätning visade ett medelvärde på 165 lux och verksamheten kräver en medelbelysning på 300 Lux samtidigt som man ville hålla nere driftkostnaderna.

Utlastningen utgjorde också ett förbättringsområde. Belysningen bestod av två 300W halogenstrålkastare som stod tända under hela fabrikens produktionstid. Förutom energiförbrukningen på 3 700 kWh per år tillkom arbete och kostnad för byte av ljuskällor med jämna mellanrum.

Belysningslösning
En belysningssimulering av posthuset visade att tio svensktillverkade Part 2x54W från Zobra skulle krävas för att uppnå önskad belysningsnivå. Byte av armaturer över arbetsbänk ritades också in.

Strålkastarna i utlastningen byttes mot tre stycken 20W LED-strålkastare med inbyggd närvarosensor för att minska både installerad effekt, drifttid och underhållskostnad.

Resultat
Belysningsnivån i posthuset har ökat från 165 lux, nu ligger ljusstyrkan på 430 lux till samma driftkostnad. Den ökade installerade effekten har kompenseras med lägre drifttider i och med trappautomatiken.

I utlastningen lyser numer LED-strålkastarna enbart vid aktivitet. Lösningen sparar i storleksordningen 3 000kr i enbart energikostnad. Närvarodetektering av belysning är också en viktig profilåtgärd som visar både anställda och besökare att på Monier Roofing släcker man efter sig.

-Vi är nöjda med resultatet, säger Mikael Loord, Lagerchef på Monier Roofing.
Källa: Energisystem AB

FAKTA
Monier Roofings miljösatsning:
Lösning Posthuset: 12 st Part 2x54W
Lösning utlastning: 3 st F20S LED-strålkastare med sensor
Lösning Produktionslokal: Light Eco Energisparsystem
Total energibesparing per år: 73 400 kWh
Miljöpåverkan, minskade koldioxidutsläpp: 60,5 ton /år
Källa: Energisystem AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *