Content page
Ny regiondirektör till Akademiska Hus Region Uppsala | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny regiondirektör till Akademiska Hus Region Uppsala

David Carlsson blir ny regiondirektör för Akademiska Hus Region Uppsala. Foto: Ola Kjelbye

Carlsson har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus Region Uppsala. Den nya tjänsten innebär att han nu leder två regioner, då han sedan tidigare även är regiondirektör för Akademiska Hus Region Norr.

Akademiska Hus Region Uppsala är en av sex regioner i Akademiska Hus, ett av Sveriges största fastighetsbolag. Regionen bygger och utvecklar kunskapsmiljöer för universitet och högskolor i Uppsala och Gävle. De största kunderna är Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ny förvaltningsbyggnad
David Carlsson har arbetat inom Akademiska Hus sedan 2003 i en rad olika ledande befattningar. Han var under flera år en av nyckelpersonerna i den omfattande utvecklingen av Campus Ultuna i Uppsala, där ett nytt och hållbart campusområde för SLU växer fram. Sedan våren 2011 ansvarar han för Akademiska Hus Region Norr och nu tar han alltså även över den ledande befattningen inom Akademiska Hus Region Uppsala.

– David Carlssons tidigare erfarenhet av att driva campusutvecklingen i Uppsala gör honom väl insatt i hyresgästernas önskemål och behov. I sin nya roll säkrar han också att expertkompetenserna i region Uppsala och Norr kommer kunderna tillgodo, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

Under de närmaste åren planerar Akademiska Hus att satsa över 5 miljarder kronor i region Uppsala för att möta efterfrågan på forsknings- och utbildningslokaler. Ett av de större projekten är den fortsatta utvecklingen av Blåsenhusområdet, där en ny förvaltningsbyggnad för Uppsala universitet planeras. Ytterligare ett projekt är Skandionkliniken som blir Nordens första klinik för cancerbehandling med protoner.

Umeå och Uppsala

– Det känns otroligt inspirerande att återigen få vara med och tillsammans med våra hyresgäster i region Uppsala skapa nya miljöer för utbildning, forskning och innovation där möten och samarbeten kan uppstå. Att vara ansvarig för två regioner anser jag enbart kan ha positiva synergieffekter och det är en utmaning jag med glädje antar, säger David Carlsson. 

David Carlsson tillträder tjänsten den 1 september och kommer att vara placerad i både Umeå och Uppsala. Han blir fortsatt direkt underställd vd och ingår i Akademiska Hus företagsledning.

David Carlsson efterträder Hans Antonsson, som går i pension vid årsskiftet.
Källa: Akademiska Hus

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *