Content page
Med nya hyresrätter kan Svedala växa vidare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Med nya hyresrätter kan Svedala växa vidare

Tegelbruket i Svedala får nya hyreshus av trä.

Nu är det klart att Derome kan påbörja byggnationen av hyreslägenheter på Tegelbruket i Svedala. Kommunen har beviljat bygglovet och ser ett tillskott av hyresrätter som nödvändigt för att  säkerställa kommunens framtida tillväxt.

Det rör sig om totalt 48 nya lägenheter som ska stå klara under nästa år. Efterfrågan på hyresrätter i kommunen har ökat markant de senaste åren och Deromes vilja att bygga nya lägenheter välkomnas från kommunens sida:

Stort behov
– Med den lågkonjunktur som bostadsmarknaden drabbats av, inte minst här i Skåne så är vi glada att det finns byggherrar som vill satsa. Behovet av hyreslägenheter har inte minskat med konjunkturnedgången, snarare tvärtom. Under förra året flyttade cirka  1000 personer till Svedala och vi måste kunna erbjuda alla former av bostäder för att säkerställa en fortsatt tillväxt, menar Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens ordförande i Svedala Kommun och poängterar att det är mycket glädjande att få in en ny aktör på marknaden för hyresrätter.

Svedala har tidigare i år antagit ett nytt exploateringsprogram där målet är att få fram 180 nya bostäder om året. Satsningen kommer att engagera många byggherrar och är en möjlighet till nya arbetstillfällen.

Derome känner väl till Svedala sedan tidigare. Sedan 2003 har man byggt bostäder på Tegelbruket, med då i form av enfamiljshus och bostadsrätter. Christian Kylin, Fastighetschef på Derome Förvaltning är glad över att bygglovsansökan nu gått igenom:

Fler hyresrätter
i kommer att börja bygga innan sommaren och i mars nästa år är tanken att de första hyresgästerna ska kunna flytta in.

Deromes förvaltningsbolag förvaltar cirka 1 300 lägenheter utmed västkusten och i Skåne har man lägenheter i Malmö och Helsingborg. De nya hyresrätterna i Svedala är en del i en stor satsning som företaget gör för att få fram fler nya hyreslägenheter på marknaden:

– Vi planerar för nyproduktion av hyresrätter på fler orter. Totalt rör det sig om hundratals lägenheter inom en femårsperiod. Vi började bygga hyreslägenheter i Skåne i och med ett område i Helsingborg för ett antal år sedan. Därefter har vi också byggt i Västra Hamnen i Malmö. Utöver Svedala så planerar vi bland annat att bygga fler hyreslägenheter i Helsingborg, förklarar Kylin.

Och Deromes Fastighetschef utesluter inte att det blir fler:

– Vi har kommit till Skåne för att stanna och har byggt upp en organisation för förvaltning av fastigheterna här. Det känns bra att man har fått upp ögonen för trähusbyggnation även i Skåne och inser miljöfördelarna med att bygga i trä.

De nya hyreslägenheterna på Tegelbruket kommer att ligga i områdets norra del, mot Svedala centrum. Husen byggs i trä och kommer att innehålla 2:or och 3:or. Speciellt för husen är de generöst tilltagna uteplatserna och att de byggs som lågenergihus.
Källa: Derome AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *