Content page
Sveriges Byggindustrier spegellockoutar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges Byggindustrier spegellockoutar

Ola Månsson, vd Sveriges Bygginsustrier.

Sveriges Byggindustrier har beslutat om en så kallad spegellockout från måndag den 25 mars 2013 kl 06.00. Huvudskälet är att kunna skydda samhällsviktiga funktioner vid en eventuell strejk.
– Vi behöver freda samhällsviktiga byggprojekt och säkerställa att vi kan ta vårt ansvar för byggindustrin, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Åtgärden har ingen betydelse för själva konflikten. Lockouten är enbart en spegel av Byggnads strejkvarsel vilket innebär att den omfattar samma medlemmar hos Byggnads och sker på samma grunder.

Konstruktiva förhandlingar
– Vi behöver på något sätt få Byggnads tillbaka till förhandlingsbordet för att lösa våra viktigaste frågor om arbetsmiljö samt ordning och reda. Det är också nödvändigt att vi tar byggbranschens framtid på allvar när det gäller moderna löneformer och klarare kollektivavtal. Det är viktigt för oss att vi får igång konstruktiva förhandlingar där både Byggnads och våra intressen behandlas med respekt säger, Ola Månsson.

Dispens
Målet för Sveriges Byggindustrier är att nå fram till gemensamma lösningar som gynnar bägge parter. Byggnads har fortfarande möjlighet att dra tillbaka sitt strejkvarsel men genom spegellockouten får arbetsgivarna möjlighet att behålla en viss kontroll över processen. Känsliga byggen inom vård, äldreomsorg, barnomsorg, skola samt exportindustri ska inte behöva drabbas av en strejk. Sveriges Byggindustrier tar nu över det primära ansvaret för att bevilja dispens för de arbeten som omfattas av lockouten. Det är nu viktigt att kunna göra en första bedömning av vilka skyddsåtgärder som behövs, om en strejk kan innebära fara för liv eller egendom. Man måste även se över åtgärder för projekt som till exempel sjukhus, skolor, viktiga vägar och kollektivtrafik.
Källa: Sveriges Byggindustrier

FAKTA
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.
Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass.
Källa: Sveriges Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *