Content page
Stabila ekonomier gör fastighetsmarknaderna i de nordiska länderna intressanta | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabila ekonomier gör fastighetsmarknaderna i de nordiska länderna intressanta

Sverige har den mest transparenta fastighetsmarknaden i Norden.

Sverige, Danmark, Norge och Finland uppfattas generellt som säkra ekonomier – och fastighetsmarknaderna är därför intressanta för utländska investerare. Nordic Real Estate Review 2013 (kvartal 1) som Colliers International i Norden just utgivit ger status på de nordiska fastighetsmarknaderna.

De nordiska ländernas ekonomier är relativt stabila även om de naturligtvis har varit och är påverkade av den ekonomiska krisen i Europa och resten av världen. Alla fyra länder har haft minst ett år med negativ ekonomisk tillväxt, men 2012 var tillväxten försiktigt positiv i Danmark, Finland och Sverige medan tillväxten låg på 3 procent i Norge. Under 2013 förväntas en ekonomisk tillväxt på ca. 7,5 procent i Danmark, Sverige och Finland och endast ca. 3,3 procent i Norge.

Transparent
Sverige har den absolut största och mest transparenta fastighetsmarknaden i Norden, vilket betyder att Sverige är det naturliga förstahandsvalet för utländska investerare. I Danmark finns flera aktiva investorer från Norge och Sverige, av vilka några har etablerat lokala kontor i Danmark. I Norge och Finland är fastighetsmarknaden fortsatt dominerad av lokala investorer.
Källa: Colliers International AB

FAKTA

Colliers är ett av världens största företag inom fastighetsrådgivning med 522 kontor i 62 länder. I Sverige finns de i Stockholm och Göteborg.
Företeget ökar lönsamheten för investerare, fastighetsägare och hyresgäster inom kommersiella fastigheter. Colliers marknader är Kontor, Industri & Logistik, Handel samt Bostäder.
Källa: Colliers International AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *