Content page
Lyckad beställardag vid Celcia i Katrineholm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lyckad beställardag vid Celcia i Katrineholm

Kyl & Värmepumpföretagen visar Celcia, den nya utbildningsplatsen i Katrineholm.

 

Nyligen genomförde Kyl & Värmepumpföretagen i samarbete med Installatörernas Utbildningscentrum, IUC, en specialvisning av Celcia, den nya utbildningsplatsen i Katrineholm. Inbjudna var utvalda beställare med speciellt intresse för Co2- och styr & reglerteknik. Bland deltagarna fanns bland annat representanter från både ICA, KF samt Netto.

På programmet stod dels ett seminarieblock där Per Jonasson från KV-företagen inledde med att informera om förslaget till ny F-gasförordning samt de konsekvenser det medför för livsmedelsbranschen om det fullt ut genomförs. Nästa område som behandlades var KV-företagens kvalitets- och kompetensarbete i formen av auktorisationsprogrammet och införandet av kompetensnivån ”Diplomerad kyl- och värmepumptekniker”. Ett initiativ som mottogs mycket positivt av deltagarna. Slutligen gavs en utförlig introduktion av Celcia inför demonstrationen av utbildningsplatsen där kylläraren Mikael Dagberg fungerade som guide.

Arrangemanget blev mycket lyckat med en god blandning av information, diskussion och erfarenhetsutbyte. Till nytta och glädje för alla deltagare.
Källa: Kyl & Värmepumpföretagen

FAKTA
Kyl & Värmepumpföretagen är branschorganisationen för Sveriges kyl- och värmepumpentreprenörer. Kyl & Värmepumpföretagen jobbar för medlemsföretagen gentemot omvärlden för att ta tillvara deras intressen. De håller kontakt med myndigheter och politiker och hjälper dem att fatta genomtänkta och kloka beslut som rör vår bransch. Organisationen samverkar med andra intresseorganisationer och marknadsför sina medlemmars kompetens. Målet är en attraktiv och synlig bransch med aktiva och lönsamma företag!
Källa: Kyl & Värmepumpföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *