Content page
Energikonferensen 2013: Kunden som energiproducent – ett nytt paradigm på energimarknaden? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Energikonferensen 2013: Kunden som energiproducent – ett nytt paradigm på energimarknaden?

EnergiNätverk Sverige bjuder in till konferens.

2012 var året då spelreglerna på energimarknaden började skrivas om. Fortum lanserade begreppet ”Öppen fjärrvärme”, med syfte att låta kunderna sälja spillvärme på fjärrvärmenätet, och allt fler företag och privatpersoner blev ägare till en egen energiproduktionsanläggning i form av solceller och solfångare. 2013 års upplaga av Energikonferensen utforskar möjligheter och hinder för små aktörer att konkurrera med energimarknadens jättar.

Förnybara energikällor finns överallt runtomkring oss. En övergång från ett fossilbaserat energisystem till ett förnybart dito öppnar med andra ord möjligheter som inte tidigare funnits. Vem som helst kan idag köpa en solcellsanläggning och på så sätt producera sin egna miljövänliga el. Den småskaliga energiproduktionen är i sig inget nytt. På senare år har vi dock även sett exempel på energibolag som köper upp sina kunders solcellsel eller överskottsvärme, för att via energinäten sälja denna energi till andra konsumenter. De nya affärsmodellerna vänder upp och ned på energimarknadens roller, och kan kanske påverka maktbalansen mellan kunder och konsumenter.

Tid: Torsdag 21 mars, klockan 13:00-18:30
Plats: Kungl. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm
Källa: EnergiNätverk Sverige

FAKTA
EnergiNätverk Sverige är en mötesplats för dig som arbetar med strategiska energifrågor. Föreningen bildades 1983 och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Medlemmarna utgörs av personer inom i första hand industri, näringsliv, fastighetssektor, offentliga organisationer och intresseorganisationer.
Källa: EnergiNätverk Sverige

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemang/Mässor

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *