Content page
Tyréns hjälper statliga organisationer med BIM-strategi | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tyréns hjälper statliga organisationer med BIM-strategi

Konsultstöd för BIM till fem stora fastighstesägare.

De fem statliga fastighetsorganisationer som bestämt sig för att hitta en gemensam modell för att ställa krav på byggnadsinformationsmodeller (BIM) tar nu hjälp av konsultbolaget Tyréns för att sätta ihop sina strategier.

Tyréns har vunnit upphandlingen “Konsultstöd för BIM”. Beställare är de fem organisationerna Akademiska Hus, Specialfastigheter, Riksdagsförvaltningen, Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk som har kommit överens om att på nationell nivå samarbeta för att främja utveckling och användande av byggnadsinformationsmodeller, BIM, i förvaltning och byggprojekt.

Största utmaningen
– Vi vill hitta ett gemensamt och strukturerat arbetssätt för att använda BIM så att vår förvaltning blir så effektiv och håller så hög kvalitet som möjligt. I dag får vi ofta värdefull information vid ny- och ombyggnader som försvinner på väg till förvaltningsledet eftersom vi saknar bra sätt att ta hand om och underhålla informationen. Den största utmaning är hur vi ska hantera det redan befintliga beståndet, säger Lars Lidén utvecklingschef på Specialfastigheter.

Uppdraget omfattar beställarstöd gällande metodutveckling och framtagande av en BIM-strategi. Det innebär att hitta ett gemensamt arbetssätt och kravställande, samt metoder för implementering, vid användning av BIM i projekt och förvaltning. Genomförandet innehåller bland annat kartläggning av processer, omvärldsbevakning, analys och dokumentation.

Fastighetsägare får stark röst
– Att dessa fem organisationer går samman kring dessa frågor kommer ha stor betydelse för BIM-utvecklingen i Sverige då fastighetsägarna nu får en stark röst. Vi känner ett starkt engagemang i att få medverka i arbetet med att forma arbetssätt och metoder för att realisera BIM-nyttor, säger Stefan Persson BIM/GIS-strateg på Tyréns.

Projektet som går under namnet “BIM i staten” kommer pågå under hela 2013 med en option på ytterligare ett år. Uppdraget kommer drivas av Linus Malm på Tyréns, som har ansvar för projektdelen och Stefan Persson på Tyréns, som har ansvar för förvaltningsdelen.
Källa: Tyréns

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *