Content page
Världsberömt arkitektkontor föreläser på Materialdagen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Världsberömt arkitektkontor föreläser på Materialdagen

Arkitekten bakom operahuset i Oslo föreläser.

Den 21 mars i år genomförs den första Materialdagen på Stockholmsmässan, där Materialbiblioteket tillsammans med landets viktigaste branschorganisationer för de huvudsakliga materialslagen bjuder in arkitekter och designer till vidareutbildning och inspiration. Bland föreläsarna finns Andreas Eggertsen från arkitektkontoret Snøhetta, som bland annat ritat det nya operahuset i Oslo.

Arkitekter och designer har tidigare fått vänja sig vid att besöka en rad olika fackmässor för att få en samlad bild av materialens möjligheter. På Materialdagen den 21 mars blir det för första gången möjligt för dessa yrkesgrupper att på samma plats vid samma tillfälle få både information och inspiration som rör trä, plast, plåt, stål, glas och betong. Då samlar nämligen Materialbiblioteket Stockholmsmässan åtta branschorganisationer som gemensamt satt samman ett föreläsningsprogram där kunskap om materialens möjligheter står i fokus.

Olika materialslag
– En arkitekt eller en designer arbetar sällan i bara ett enda material. Byggnation och produktutveckling är naturligtvis mer komplext än så. Därför har dessa yrkesgrupper ett ständigt behov av information om många materialslag, och nu samlar vi all denna information till Materialdagen. Det blir unikt, säger Björn Florman som är projektchef på Materialbiblioteket Stockholmsmässan.

En lång rad namnkunniga experter kommer att föreläsa på Materialdagen, bland andra Andreas Eggertsen från arkitektkontoret Snøhetta som bland annat ritat det nya operahuset i Oslo. Han kommer att berätta om arbetet med det energipositiva ”Powerhouse One” i Trondheim. Huset, som är det nordligaste i sitt slag, är byggt i glas och producerar mer energi än det förbrukar.

Föredraget från Snøhetta är ett bra exempel på hur Materialdagen är inriktad både på materialnyheter, sådant som redan finns samtidigt som blicken riktas mot framtiden.

– Vi vill ge besökaren en uppdatering som räcker länge, säger Björn Florman.
Källa: Stockholmsmässan

FAKTA Om Materialdagen:
Materialdagen genomförs för första gången 21 mars 2013 och produceras av Materialbiblioteket på Stockholmsmässan. Evenemanget riktar sig till yrkesverksamma arkitekter, designer, konstruktörer och produktutvecklare. Materialdagen är ett samarbete mellan Materialbiblioteket på Stockholmsmässan och branschorganisationerna Trä & Möbelföretagen, Skogsindustrierna, Svensk Planglasförening, Glasbranschföreningen, Svensk Betong, Entreprenörföretagen, Stålbyggnadsinstitutet samt Plast & Kemiföretagen. Hela programmet finns på www.materialbiblioteket.se.

FAKTA Om Materialbiblioteket på Stockholmsmässan:
Materialbiblioteket har sedan starten 2005 rådgivit ledande arkitekter, designer och produktutvecklare i frågor som rör materialtrender och materialval ur ett strategiskt perspektiv. Bland kunderna märks bland andra Sony Europe, Scania, Sandvik, BASF, DuPont, IKEA, NoPicnic, Veryday (Ergonomidesign) och landets större arkitektkontor. Materialbiblioteket föreläser också regelbundet på designhögskolor i Sverige och i Europa.
Sedan 2012 ägs Materialbiblioteket av Stockholmsmässan. Där finns också den permanenta materialutställningen med fler än  2000 olika materialprover. I samma utställning finns även en rad branschorganisationer representerade med aktuella material och bearbetningsmetoder. Materialbiblioteket är öppet året runt och är gratis att besöka för yrkesverksamma.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *