Content page
Sweco projekterar grönt kontor för Utbildningsförvaltningen i Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sweco projekterar grönt kontor för Utbildningsförvaltningen i Malmö

Nytt grönt kontor i Malmö.

Swecos arkitekter har utvecklat och projekterat Utbildningsförvaltningens nya kontor i Malmö från skiss till genomförande. Resultatet blev ett miljömärkt kontor men även ett pilotprojekt där riktlinjer för miljömärkning av kontor nu har tagits fram.

Inför att Utbildningsförvaltningen sökte nya kontorslokaler i Malmö fick arkitekter på Sweco uppdraget att ta fram ett koncept för deras arbetsplats. Tillsammans med en grupp från Utbildningsförvaltningen arbetade ett team med Swecos arkitekter och inredningsarkitekter fram ett helt nytt kontorskoncept där hållbarhetsaspekterna framhölls. Swecos metodik Designdialogen användes som verktyg för att effektivt och inom givna tidsramar kunna processa fram ett resultat.

Miljömärkning Sverige
Ett samarbete med Miljömärkning Sverige, som står bakom Svanenmärkningen och är Nordens officiella miljömärke, inleddes och utvecklades till ett pilotprojekt för Miljömärkning Sverige.

Inger Adler, inredningsarkitekt på Sweco, ansvarade för inredningen av Utbildningsförvaltningens lokaler.

– Vi var noga med att göra hållbara val i alla detaljer i inredningen, berättar Inger Adler. Alla produkters innehåll och miljöpåverkan kontrollerades och nyinköpta kontorsmöbler är Svanenmärkta. En del av den befintliga inredningen från det gamla kontoret återanvändes också.

Inspiration
Nancy Holm, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, är mycket nöjd med resultatet av samarbetet. Tillsammans med dem tog Sweco fram framgångsfaktorer för att kunna bygga och inreda kontor i en hållbar riktning.

– Vi har bistått med en inspirationsskrift och rådgivning och Sweco har varit drivande i att förverkliga hur företag på ett affärsmässigt sätt kan arbeta med inköpsarbetet till sin kontorsverksamhet i en hållbar riktning, säger Nancy Holm.

Då Wihlborgs fastigheter och byggentreprenören PEAB involverades i projektet utvecklades ett unikt och överordnat samarbete mellan samtliga parter kring val av miljömärkta byggnadsmaterial, arbetsmiljöaspekter och former för dokumentation. För Wihlborgs del utmynnade det gemensamma arbetet i att ett så kallat ”Grönt hyreskontrakt” kunde slutas med Utbildningsförvaltningen.
Källa: Sweco

FAKTA
Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco omsätter ca 6.7 Mdr och har ca 7 400 anställda i tolv länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.
Källa: Sweco

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *