Content page
Ramböll projekterar landmärke i Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ramböll projekterar landmärke i Malmö

Trafikplats Spillepengen i Malmö byggs ut.

Trafikplats Spillepengen utgör en viktig knutpunkt för trafik till, från och förbi Malmö. Nu byggs trafikplatsen ut i ett av stadens mest omfattande vägprojekt genom tiderna. Det blir en överfart helt unik i sitt slag på de svenska vägarna. Ramböll står bland annat bakom projektering och gestaltning.

Malmö växer. För att undvika att stora trafikköer bildas och för att kunna hantera tätare trafik och ökad fordonsmängd bygger Malmö stad tillsammans med Trafikverket ut trafikplats Spillepengen. Ramböll hanterar bland annat vägprojektering, gestaltning och entreprenadupphandling vid trafikplatsen som är Malmö stads största vägprojekt någonsin.

– Inför år 2030 beräknas trafiken i området att öka med 50 procent i takt med att Malmö med omnejd expanderar. För att kunna hantera den ökade trafiken har Malmö stad vänt sig till oss för projektering, miljöanalyser och tekniklösningar, berättar Cecilia Orosz, uppdragsledare på Ramböll.

330 meter lång överfartsbro
Trafikplats Spillepengen kommer att konstrueras som en så kallad flyover bridge där överfarter sker ovanför befintliga vägbanor. Överfarten kommer att bli hela 330 meter lång och kommer att bli en igenkänningsikon för hela Malmöregionen.

– Vi är med och tar fram det som kommer bli inkörsporten till Malmö hamn och vidare till Europa. Trafikplats Spillepengen kommer att synas, och en viktig fas i arbetet har varit att ta fram en gestaltningsform som stämmer överens med området i övrigt och som på samma gång talar sitt tydliga språk, säger Cecilia.

Övriga områden som hanterats av Ramböll är uppdragsledning, väg- och trafikteknik, geoteknik, miljökonsekvensbeskrivning, miljöanalys, kalkylering, VA och installation. Man har även sett över signal- och bomssystem i anslutning till det järnvägsspår som löper intill trafikplats Spillepengen.

Den nya trafikplatsen ska tas i bruk under 2015.
Källa: Ramböll Sverige AB

FAKTA
Ramböll är Nordens ledande samhällsbyggare inom teknik, design och management consulting och grundades i Danmark 1945. Vi är närmare 10 000 medarbetare och har en stark närvaro i Nordeuropa, Indien och Mellanöstern. Med nära 200 kontor i 18 länder kombinerar vi rikstäckande kännedom med global kunskap. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta. Ramböll verkar inom byggnader, transport, miljö, energi, olja & gas och management consulting.
Källa: Ramböll Sverige AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *