Content page
Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hälften av planerade bostäder i Stockholms län försenas

Elisabeth martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst. Foto: Rosie Alm

Det byggs för lite bostäder i Stockholm. Mer än hälften av de planerade lägenheterna med byggstart 2012-2014 är försenade och den främsta orsaken är kommunernas tröga detaljplanearbete. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Stockholms Byggmästareförening.

– Stockholms stad satsar på att vara en miljonstad år 2024 och för att klara denna befolkningsökning behöver staden 120 000 nya bostäder eller 10 000 per år. Förra året påbörjades det ungefär 7 000 bostäder i hela Stockholms län, säger Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst.

Antalet påbörjande bostäder i Stockholms län minskade med närmare 20 procent under 2012 jämfört med den redan låga nivån 2011. En färsk prognos från Sveriges Byggindustrier visar dock att bostadsbyggandet sakta tar fart under 2013 och att uppgången fortsätter 2014.

– Även om vi ser en återhämtning framöver visar vår undersökning att det saknas färdiga detaljplaner i kommunerna och då kommer det ändå inte att kunna påbörjas tillräckligt många nya bostäder, kommenterar Elisabeth Martin.

Parkering och buller hinder
Ett ytterligare problem som hindrar bostadsbyggandet är tillämpningen av parkeringsnormer och bullerkrav som gör det extra svårt att bygga små lägenheter i en storstad.

– Med ändrade regler skulle det gå att tillföra en stor volym nya bostäder och speciellt mindre lägenheter som det är en stor efterfrågan på. Vi vill föra en dialog med länets kommuner och länsstyrelsen i syfte att ändra parkeringsnormerna och bullerkraven för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande, avslutar Elisabeth Martin.

Undersökningen från Stockholms Byggmästareföreningen genomfördes i januari 2013 och avsåg byggprojekt i Stockholms län på över 100 miljoner kronor med planerad byggstart 2012-2014 enligt Byggfaktas databas. Av totalt 39 403 planerade lägenheter uppgav byggherrarna att 20 964 är försenade på grund av detaljplanearbetet.

Källa: Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Deras vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.
Källa: Sveriges Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *