Content page
Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Få kvinnliga chefer inom byggbranschen, enligt gubbindex.

Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Det visar en granskning som Svevias tidning På Väg har gjort. Tidningen följer i dagarna upp Gubbindex från 2011 med ett index för 2012 och det har inte blivit bättre, snarare tvärtom.

Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Det visar en granskning som Svevias tidning På Väg har gjort. Tidningen följer i dagarna upp Gubbindex från 2011 med ett index för 2012 och det har inte blivit bättre, snarare tvärtom.

De långsiktiga avgörandena om infrastrukturen tas i stor utsträckning av både kvinnor och män. I dag är det till exempel ungefär lika många kvinnor som män som fattar de stora besluten om framtidens vägar och järnvägar i riksdag, kommuner och landsting. Men när det kommer till själva byggandet är det männen som har makten. I ledningarna för de stora byggbolagen har andelen män ökat sedan mätningen 2011.

Vill värna mångfalden

– Gubbindex visar tydligt att byggbranschen är dålig på att rekrytera och behålla duktiga kvinnor. För att vara ett framgångsrikt företag måste vi förstå våra kunder och vara insatta i vad de som använder våra vägar och infrastruktur vill och värdesätter. Då kan vi inte ha en sådan ensidig rekrytering, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia.

– Vi måste värna mångfalden och få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor på ledande befattningar, det är inte bara en fråga om att ge alla medarbetare liknande möjligheter och chanser, det handlar om att ta tillvara allas kompetens.

På Vägs Gubbindex redovisar bland annat andelen män i bygg- och anläggningsbranschens ledningar.
Källa: Svevia AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *