Content page
Två pelare på hus Bravo byts ut | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Två pelare på hus Bravo byts ut

Två rötskadade pelare byts ut på hus Bravo i Videum Science Park.

De två rötskadade pelarna på hus Bravo i Videum Science Park kommer nu att bytas ut. Arbetet påbörjas under vecka 8 och beräknas avslutat under vecka 11. Det juridiska ansvaret är dock ännu inte klarlagt.

Det var för ungefär ett år sedan som Videum vid en okulär besiktning uppmärksammade en sättning i en av de utanpåliggande bärande limträbalkarna på det aktuella huset. Som en direkt åtgärd slogs ett kraftigt stålband runt nederdelen av balken för att eliminera eventuella risker. Efter en grundlig besiktning beslutades om att säkra den utskjutande delen av huskroppen på hus Bravo med sk stämpning för att den skadade balken skulle kunna åtgärdas.

Sättning
Den aktuella balken hade en sättning på cirka 20 millimeter och i besiktningen visade det sig att balken även hade förekomst av sprickor och konstaterat rötangrepp. Med start under vecka 8 kommer därför nu båda de två tvärställda balkarna på hus Bravos östra sida att bytas ut. Arbetet börjar med att huset stärks upp inomhus – en extra åtgärd endast nödvändig under själva bytet. När huset är säkrat både utom- och inomhus sker bytet av balkarna och sedan monteras de tillfälliga förstärkningarna ner. Arbetet beräknas vara helt klart under vecka 11. De hyresgäster som har lokaler i den utskjutande delen på huset kommer under tiden bytet sker inte att använda dessa utrymmen.

Plåt
De nya pelarna är gjorda av tryckimpregnerat virke. De två rötskadade pelarna kommer att analyseras och alla övriga pelare på hus Bravo och hus Alpha kommer även att röntgas. Samtliga pelare kommer efter bytet och kontroll att täckas med plåt.

Arbetet kommer att utföras av Martinsson Entreprenad AB.

Kostnaden för pelarbytet är 170 000 kr. Den totala kostnaden för besiktningar, stämpning och pelarbytet uppgår till sammanlagt närmare 800 000 kr. Ansvarsfrågan är ännu ej utredd. Samtal förs med såväl leverantören av pelaren och entreprenören för byggnaden.

Trästomme
Hus Bravo hyser företag och organisationer inom Videum Science Park. Huset invigdes 2002 tillsammans med Hus Alpha som är byggt med samma konstruktion av utanpåliggande bärande limträkonstruktioner. Byggnaderna är bortsett från bjälklaget i betong helt byggda i trä. Husen har tillsammans en yta på över 7 000 kvadratmeter och är de hus som ofta förknippas med Videum på grund av sin arkitektur och utmärkande trästomme.
Källa: Videum AB och Videum Science Park

FAKTA
Videum AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som verkar för att på olika sätt skapa en dynamisk kunskapsmiljö för företag, studenter och forskning på campusområdet i Växjö. Detta gör vi på två sätt. Det första är att Videum förvaltar 113 000 kvm fastighetsyta och Linnéuniversitetet är den i särklass största hyresgästen. Fastigheterna präglas av modern arkitektur och flexibla lokaler, men även av något så unikt som att vi äger ett eget slott. Det andra är att Videum äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Här finns både stora och små företag, institut och organisationer som hyresgäster, sammanlagt 120 och över 600 arbetstillfällen. Science Park erbjuder tillträde till nätverk som öppnar nya affärsmöjligheter. Runt om på universitetsområdet och i Science Park, inom- och utomhus, finns en stor mängd permanenta konstverk. Dessa verk ägs av Videum och Statens konstråd.
Källa: Videum AB och Videum Science Park

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *