Content page
Stora utmaningar för Linköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora utmaningar för Linköping

Linköping behöver fler bostäder.

Linköping går in i 2013 med viktiga beslut om Ostlänken, fortsatt utveckling av Gripen vid Saab och en stark kommunal ekonomi i ryggen. Men framför kommunen finns också stora utmaningar inom arbetsmarknaden, bostadsbyggandet, socioekonomiska skillnader och klimatarbetet. Det framgår av OBS-rapporten för 2013.

– Vi har ett bra utgångsläge med ett starkt näringsliv och en stark kommunal ekonomi i balans. Under 2012 fick vi flera väldigt positiva besked om Ostlänken och flygklustrets fortsatta utveckling i Linköping. Vi behöver dock skynda på bostadsbyggandet och se till att alla delar av kommunen får en bra utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

I Linköping presenteras varje år OBS-rapporten; en bedömning av tillståndet i kommunen och strategier för framtiden. OBS-rapporten är ett bakgrundsmaterial för nämndernas budgetarbete och deras omvärldsbevakning.

Orolig omvärld – lokal stabilitet
·  Ekonomisk oro i omvärlden. Svag utveckling väntas under 2013. Tydlig återhämtning väntas först 2014.

·  Kommunen med bolag har i grunden en stark ekonomi. Positivt resultat 2012 med överskott på 398 miljoner kronor och budgeten för 2013-2014 är i balans.

·  Linköping står inför stora investeringar, både som kommun och koncern, vilket kommer att påverka kommunens likviditet.

Stark lokal arbetsmarknad – men risk för försvagning
·  Andelen arbetslösa var i december 2012 lägre för Linköping än för både länet och riket, men försvagas konjunkturen ytterligare blir läget svårare.

·  Understryker vikten av en fortsatt integrering med Norrköpings arbetsmarknad. En större och gemensam arbetsmarknad är mer robust.

Fortsatt befolkningsökning – men långsammare än tidigare
·  Folkökningstakten har bromsat 2011 och 2012.

·  Prognos för flykting- och anhöriginvandring visar på en ökning 2012 och 2013.

·  Födelserekord 2012 med 1886 barn. Födelsenettot väntas bli starkt ytterligare tio år.

·  Under två år svaga flyttnetton.

Skillnader mellan stadsdelar
·  Stora socioekonomiska skillnader mellan stadsdelar.

·  Trend att skillnaderna fortsätter att öka.

·  Barn i ekonomisk utsatta familjer ökar.

·  Omfattande förtätning i kommunens tre invandrartäta områden.

Linköping är tryggt – låg brottslighet
·  I jämförelse med andra medelstora och stora städer uppvisar Linköping positiva värden avseende både brottsstatistik och upplevd trygghet.

·  Brottsstatistiken ligger tämligen konstant med viss minskning för Skäggetorp, Berga och Ryd.

Fler bostäder behöver byggas
·  Lågt bostadsbyggande.

·  Få tomma hyreslägenheter.

·  Stark prisutveckling på bostäder i Linköping.

·  Dock; antalet påbörjade lägenheter är högre än 2010 och 2011.

Starkt näringsliv – brist på kvalificerad arbetskraft
·  Tämligen robust – vilar på flera starka ben.

·   Placerar Linköping väl i olika mätningar.

·  Problem med kompetensförsörjning.

Högt ställda mål för klimatarbetet

·  Förslag till klimat- och energiplan är under framtagande.

·  Tar sin utgångspunkt i målet att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025.

·  Kommer att kräva stora insatser från kommunkoncernen, det lokala näringslivet och Linköpings invånare.

Källa: Linköpings kommun

FAKTA
Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. De har devisen “Linköping – där idéer blir verklighet”. Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.
Källa: Linköpings kommun

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *