Content page
Otydligt Studentbostadsindex anger felaktiga hyror | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Otydligt Studentbostadsindex anger felaktiga hyror

Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Återigen presenterar Svensk Fastighetsförmedling vad de kallar Studentbostadsindex. Återigen avser siffrorna något annat än landets faktiska studentbostadshyror.

I det Studentbostadsindex som Svensk Fastighetsförmedling gjort anges hyror som ligger högt över den nivå som är verklighet för majoriteten av landets studentbostäder. Branschorganisationen Studentbostadsföretagen har utifrån sina medlemsföretags nyckeltal sammanställt de genomsnittliga hyrorna för fyra städer och jämfört med de som presenteras i Svensk Fastighetsförmedlings tabell. Skillnaderna är stora.

Tvivelaktiga siffror
– Frågan är hur och vad de räknat på för att få fram dessa hyror, resultatet de presenterar har av allt att döma ingenting att göra med studentbostäder, säger Martin Johansson, generalsekreterare för Studentbostadsföretagen.

Varifrån Svenskt Fastighetsindex har fått sina siffror avseende hyror för studentlägenheter är ett stort frågetecken. Metod och urval från vilka hyrorna tagits fram är oklar och tillsynes felaktig om man vill göra den jämförelse och dra de slutsatser som görs. Att man vill framhäva fördelar med att bo i bostadsrätt är övertydligt och ett önskat slutresultat verkar ha spelat stor roll för valet av metod

– Att kalla en undersökning för Studentbostadsindex utan att ta reda på den faktiska hyran för studentbostäder är missvisande, avslutar Martin.

Studentbostadsföretagen påpekade felaktigheterna redan förra året och har utan framgång försökt att nå Svenskt Fastighetsförmedling för en djupare förklaring av sammanställningen.

Källa: Studentbostadsföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *