Content page
AktivBo ger Willhem pris för största servicelyftet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AktivBo ger Willhem pris för största servicelyftet

Här är vinnaren av Kundkristallen inom området service.

Bostadsbolaget Willhem mottog nyligen AktivBos pris Kundkristallen för största lyftet inom området service. Bakgrunden är den kundundersökning som AktivBo genomförde på uppdrag av Willhem under våren 2012.

Kundenkäten delades ut till drygt 5 300 av Willhems hyresgäster och svarsfrekvensen blev närmare 60 procent. Enkäten innehåller frågor kring boendet och servicen och den del som mäter servicen är en sammanvägning av 75 olika frågor kategoriserade under rubrikerna ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent & snyggt” och ”Hjälp när det behövs”. Resultatet visade på en höjning av serviceindex för Willhem med 4,5 procentenheter jämfört med föregående år.

– Under de 20 år som AktivBo arbetat med den här typen av undersökningar har vi aldrig sett något liknande vad gäller förbättrat serviceindex i kategorin stora företag, sa AktivBos vd Erik Högberg i samband med att resultatet blev klart. Det är ett fantastiskt resultat.

Berns Salonger
Martin Kumar, boserviceutvecklare på Willhem, ser att det målinriktade arbete som gjorts på samtliga områden har gett resultat:

– Hyresgästerna har uppskattat vårt intensiva arbete med att öka trivseln och tryggheten på våra områden och att lyssna in vad våra hyresgäster tycker är viktigt. Det här är ett långsiktigt arbete för oss.

Prisceremonin skedde vid AktivBos Benchmark Event på Berns Salonger den 7 februari.
Källa: Willhem

FAKTA
Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Företagets fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar de ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag.
Källa: Willhem

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *