Content page
Arbetet med att utveckla Borås fortsätter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arbetet med att utveckla Borås fortsätter

Fastighetsägarna GFR utvecklar handeln i Borås.

Nu ska konkreta verktyg för att utveckla handeln i centrala Borås tas fram. Branschorganisationen Fastighetsägarna stöttar projektet med 150 000 kronor ur sin utvecklingsmedelsfond. De privata fastighetsföretagen lägger lika mycket via den lokala föreningen CIB, Centrumfastighetsägarna i Borås.

Tanken med projektet är ta fram en målbild för hur stråken kan förnyas rent fysiskt samt en strategi för hur detta kan genomföras.

– Vi vill jobba aktivt med stråkbildning tillsammans med kommunen och handlarna. Det är viktigt att samarbeta för att stärka handeln i centrala Borås och göra upplevelsemiljön bättre, säger Erik Williamson, ordförande i Centrumfastighetsägarna i Borås.

Det har sedan tidigare bedrivits ett ambitiöst utvecklingsarbete i Borås. Centrum har bland annat belönats med Borås Stads stadsbyggnadspris 2012 i kategorin landskap och stadsmiljö. Och förra året blev Borås utnämnt till årets stadskärna av organisationen Svenska Stadskärnor. Nästa steg är nu att förfina arbetet.

– Det är viktigt att ta tillvara det arbete som redan gjorts. Nu vill vi att man ännu mer målmedvetet jobbar med stråkbildning och etableringsfrågor så att utbudet i centrum kan optimeras så att vi drar till oss fler butiker, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna i Borås.

Stråkbildning handlar om vilken profil olika gator ska ha, som till exempel restauranger eller mode. Grundtanken i all stadsutveckling är att produkter som talar till samma målgrupp lockar mer folk.

– Det handlar helt enkelt om att styra innehållet så att grannarna har nytta av varandra, säger Per Arbin.

Projektet är ett samarbete med Fastighetsägarna, Centrumfastighetsägarna i Borås och Borås City. Det kommer att genomföras i form av seminarier och arbetsmöten. Ett första frukostmöte genomförs den 19 mars.
Källa: Fastighetsägarna GFR

FAKTA
Fastighetsägarna är en rikstäckande branschorganisation som representerar cirka 16 000 fastighetsföretag. Organisationen består av fyra regioner varav Fastighetsägarna GFR är den största med drygt 5 000 fastighetsföretag som äger  omkring 17 000 fastigheter inom Västra Götalands-, Värmlands-, Hallands-, Jönköpings, Kalmar- och västra Östergötlands län.
Källa: Fastighetsägarna GFR

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *