Content page
Vem bestämmer över träden? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vem bestämmer över träden?

Elmia Park och Fastighet handlar bland annat om träd på kyrkogårdar.

Träd har en självklar del av arkitekturen på kyrkogårdar och ger en värdig inramning till platsen. Men när träd behöver fällas, ställs kyrkogårdsförvaltarna ofta inför ett dilemma. Kulturvården kan hävda en sak, medan naturvården ett annat. Vems röst väger tyngst och vem bestämmer? Detta reds ut under Elmia Park i höst.

I dagarna blev det klart att Svenska kyrkan gör en storsatsning på mässan Elmia Park som hålls i Jönköping den 24–26 september 2013.

Seminarier
– På Elmia Park når vi andra målgrupper som vi inte självklart kommer i kontakt med annars. Här får vi träffa hela arbetslag och de som arbetar på ”fältet”, säger Eva Grönwall, chef för begravnings- och kyrkogårdsenheten på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Arbetsgivarorganisationen Svenska kyrkan kommer bland annat att hålla i två seminarier. Ett av dessa handlar om träd på kyrkogårdar. Vad är det egentligen som gäller med hänsyn till att kyrkogårdar är värdefulla både för kulturmiljövården och för naturvården? Vad blir konsekvenserna av gällande regelverk?

– Det är inte lätt att som kyrkogårdsförvaltning förstå när ett värde råder över ett annat värde och veta hur kontakterna med länsstyrelsen ska skötas. Bland annat detta ska vi, trädexperten Henrik Morin och jag, reda ut, förklarar Eva Grönwall.
Källa: Elmia AB

FAKTA
Elmia Park är Sveriges största branschmässa för den som jobbar inom anläggning, skötsel och underhåll av parker, kyrkogårdar, golfbanor och idrottsanläggningar. Mässan arrangeras vartannat år, på Elmia i Jönköping.
Källa Elmia AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER På Gång

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *