Content page
Tyréns leder EU-projekt för bullerminskning i Europas storstäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tyréns leder EU-projekt för bullerminskning i Europas storstäder

Tysta zoner införs i bland annat Stockholm och Göteborg.

Konsultföretaget Tyréns har under 3 år haft rollen som projektledare för ett EU-projekt – som syftar till att ge stöd till städers arbete för att minska buller. En del av projektet har berört tysta zoner och deras möjlighet att minska bullret. Ett område där detta skulle kunna ge tydlig effekt är på Södermalm i Stockholm.

Över en femtedel av Europas befolkning lever med störande och hälsofarligt trafikbuller. Ännu fler är det som lever i ett ständigt trafikbrus. Situationen gör bullerföroreningar till ett av våra värsta miljöproblem då bullret skapar stress, högt blodtryck och förkortar liv. För att minska dessa problem har EU initierat ett projekt som går under namnet ”CityHush”. Sju länder och flera företag är engagerade i arbetet. Bland de svenska representanterna finns NCC Roads, Stockholms miljöförvaltning, trafikmyndigheten i Göteborg och KTH. Ansvaret för projektledningen ligger dock hos Tyréns och projektkoordinator är akustikspecialisten Martin Höjer.

Tysta zoner
– Vår uppgift är att ta fram en handlingsplan och ge samhällsplanerare verktyg för att kunna åtgärda problemen, säger Martin Höjer. Det handlar om att utveckla helhetslösningar som kan minska buller i städer med upp till tio decibel. Men lösningarna ska även minska partikelspridning, minska koldioxidutsläpp och ta hänsyn till att städerna behöver fungerande trafikflöden. Vi ska dessutom redovisa kostnader för olika typer av åtgärder.

CityHush-projektet har tittat på flera olika metoder för att minska buller. Det har handlat om allt från tystgående bildäck till nya typer av vägbeläggningar som påverkar ljudnivån. En viktig del har handlat om ”Q-zones” – tysta zoner. I en tyst zon är viss trafik bortstyrd. Man kanske bara tillåter el-bilar inne i zonen. Och hur mycket förbättras ljudmiljön i en park om man placerar en tyst zon runt om. Zonerna skapas i särskilt utsatta områden och ger lugnande andningshål för personer som bor där. Att kunna vila stundtals från buller på bakgårdar, i parker och bilfria områden har stor betydelse.

Söder
Projektet har titta på lämpligheten för tysta zoner i sex olika städer i Europa. Det har handlat om Bratislava, Bristol, Essen, Aten, Göteborg och Stockholm. Förutsättningarna för att skapa en tyst zon varierar i olika städer. Ett av de områden som verkar vara mest lämpat är Södermalm i Stockholm. En av anledningarna är att en stor del av den ökade trafiken utanför zonen går ner i en tunnel vilket begränsar de negativa effekterna utanför zonen. Projektet har visat att man här skulle kunna skapa en reduktion av trafikbullret, med upp till 6 dB(A) lokalt och en 2 dB(A) reduktion som ett medelvärde inom hela zonen. För att nå en ljudreduktion lokalt på upp till 12 dB(A) krävs dock en högre andel tysta fordon i och utanför zonen.

– Södermalm är tacksamt på många sätt för skapandet av tysta zoner, berättar Martin Höjer. Förutom ettstort antal grönområden och parker är det en ö. Dessutom går mycket av trafiken ner i en tunnel. Kan vi då komplettera denna miljö med tysta zoner som förutsätter vissa typer av fordon så kan vi komma ner i bullerminskningar på 10 db. För det mänskliga örat upplevs en sådan minskning som en halvering av bullret. Något som förstås skulle göra många södermalmsbor mycket glada.
Källa: Tyréns

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *