Content page
Bemannia tydliggör anställningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bemannia tydliggör anställningar

Staffan Bruzelius, koncernchef, Bemannia.

Under de senaste dagarna har det i media publicerats information om Bemannia och våra anställningsavtal, löneavtal och andra arbetsrelaterade frågor. Företagets koncernchef Staffan Bruzelius vill därför lämna följande förtydliganden och klargöranden.

– För oss på Bemannia är det alltid viktigt att vi följer gällande kollektivavtal, lagar och övriga regelverk. Vi har under de senaste fyra åren vuxit från omkring 4 till 60 miljoner kronor i årsomsättning. I den snabba tillväxten kan det beklagligtvis vara så att vi i några fall kan ha missat i våra administrativa rutiner. Vi har nu initierat en översyn av våra rutiner samt en genomlysning av våra avtal för att kunna justera de eventuella felaktigheter som finns, säger Staffan Bruzelius, koncernchef på Bemannia.

Kollektivavtal för bolagets anställda infördes den 1 januari 2012. Detta innebär att det finns personal hos företaget som fortfarande har andra avtal som de följer. Anställningsavtal som är tecknade innan Bemannia anslöt sig till kollektivavtalen kommer successivt att bytas ut.

Tidrapporter

Det har framförts synpunkter på att det skett felaktiga löneutbetalningar och annan ersättning för de anställda. Om det framförs synpunkter på ersättningen så följer företaget naturligtvis upp varje enskilt fall noggrant. Bemannia kan konstatera att det i huvuddelen av de fall där arbetstagaren uppfattar det som en felaktig löneutbetalning beror det på felaktigt ifyllda tidrapporter, att den anställde missat att sjukanmäla sig eller oklarheter från uppdragsgivaren avseende övertid. Om någon anställd uppfattar det som att de erhållit felaktig lön ber företaget dem omgående kontakta sin konsultchef.

Det har framförts kritik mot att Bemania inte följer LAS, kollektivavtal eller annat regelverk. Företaget ser mycket allvarligt på dessa påståenden och följer upp varje enskilt fall för att säkerställa att deras anställda har fått en korrekt behandling och att regelverket efterlevs.

Det har framförts kritik mot förhållandena för de uthyrda chaufförerna på Västtrafik, personal på Skatteverket samt personal på Uppsala läns landsting. Bemannia har ingen personal uthyrd på dessa arbetsplatser och har inte haft det under de senaste tio åren.

Att tolka avtalen för bemanningsanställda kan ibland vara en grannlaga uppgift. Om det finns oklarheter i tolkningen av avtalen så vänder Bemannia sig alltid till branschorganisationen Bemanningsföretagen.

Bra förhållande med personalen
– Om det skulle visa sig att Bemannia har genomfört felaktiga löneutbetalningar så kommer vi naturligtvis att skyndsamt justera detta. För oss är vår personal extremt viktig. Vår önskan är att vi har en långsiktig relation med våra medarbetare och att alla ska få en korrekt behandling i alla lägen, avslutar Staffan Bruzelius.

Källa: Bemannia

FAKTA
Om Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Sedan tidigare har Bemannia ramavtal med 34 kommuner och ett 100-tal förvaltningar, bolag och myndigheter runtom i Sverige. Bemannia är medlem i Bemanningsföretagen och är ett auktoriserat bemanningsföretag samt har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Bemannia är kvalitetscertifierat enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2008, Miljöledningssystem 14001:2004 samt Arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001:2007. Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 35 år.
Källa: Bemannia

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *