Content page
Standarder – hårdare krav – ny teknik: Två nya AMA – VVS & kyl 12 och El 12 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Standarder – hårdare krav – ny teknik: Två nya AMA – VVS & kyl 12 och El 12

Standarder, hårdare krav, ny teknik: Två nya AMA – VVS & kyl 12 och El 12.

Nu kommer nya AMA VVS & kyl 12 och El 12. Båda innehåller en stor mängd nyheter och förbättringar. Den snabba teknikutvecklingen inom installationsområdet påverkar i stor grad nyheterna i AMA VVS och El. Det har lett till stora följdändringar när det gäller hänvisningar till standarder och referenslitteratur.

Uppdatering av AMA sker numer med ett intervall av tre år. Ett viktigt skäl till det är en snabbare teknikutveckling och ökade krav på aktualitet.

Uppdateringar
– AMA-redaktionen och våra utredare har grundligt gått igenom och uppdaterat innehållet med avseende på ny teknik och hänvisningar till standarder och andra källor. Det underlättar för projektören i arbetet med att ta fram tekniska beskrivningar i projekten, säger Bo Samuelsson, projektledare för AMA, Svensk Byggtjänst.

Källa: Svensk Byggtjänst

FAKTA
AMA El 12
Viktiga ändringar och nyheter i AMA El 12 och RA EL 12:

 • 134 nya koder och rubriker, till exempel gällande EC-motor.
 • Olika typer av system för detektering av föremål och varularm är en ny grupp av installationer.
 • Ny grupp, Diverse transportsystem, som innehåller byggdelar och produktionsresultat där bland annat hängställningar, fasadbryggor, transportband och sophissar kan beskrivas.
 • Ett tätare samarbete med Trafikverket har inneburit nya koder och rubriker i AMA och RA samt en långtgående samordning mellan AMA EL och Trafikverkets komplement.
 • Strömkännande jordfelsbrytare med inbyggt överströmskydd kan nu beskrivas på en dedikerad plats.
 • Kravtexter under kapitel 8 om integration av utrustning med prefabricerade styrsystem.

AMA VVS & Kyl 12
Viktiga förändringar och nyheter i AMA VVS & Kyl 12 och RA VVS & Kyl 12:

 • Kapitel R som handlar om teknisk isolering har fått en förenklad och tydligare kodstruktur.
 • Kylapparater för kyl- och frysrum har fått egna koder och rubriker.
 • Avsnittet om skyddsventilerad laboratorieutrustning är kraftigt utökat.
 • Renovering av rörarbeten, relining, har fått fler kravtexter.
 • En ny typ av täthetskontroll för rörledningar med presskopplingar finns beskriven i nya AMA. Kontroll av plastledningar har fått större utrymme.
 • Alla texter som berör kontroller som ska göras av entreprenören på arbetsplatsen har samlats i kapitel Y.
  KÄLLA: Svensk Byggtjänst

 

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *