Content page
Internationell kongress om global matsäkerhet samlar ledande forskare i Linköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Internationell kongress om global matsäkerhet samlar ledande forskare i Linköping

Urban Agriculture Summit, 29-31 januari 2013 i Linköping.

Linköpings kommun är i slutet av januari värdstad för en internationell kongress om framtidens matförsörjning – Urban Agriculture Summit 2013. Hur vi ska säkra världens tillgång på mat har blivit en allt hetare fråga i takt med klimatförändringen och bristen på odlingsbar mark. Experter från hela världen inom matsäkerhet, stadsodling och hållbart jordbruk kommer till Linköping 29-31 januari för att medverka i kongressen. Representanter från FN, asiatiska och europeiska städer deltar tillsammans med forskareliten från USA, Europa, Kina, Singapore och Sverige.

Linköpings kommun är i slutet av januari värdstad för en internationell kongress om framtidens matförsörjning – Urban Agriculture Summit 2013. Hur vi ska säkra världens tillgång på mat har blivit en allt hetare fråga i takt med klimatförändringen och bristen på odlingsbar mark. Experter från hela världen inom matsäkerhet, stadsodling och hållbart jordbruk kommer till Linköping 29-31 januari för att medverka i kongressen. Representanter från FN, asiatiska och europeiska städer deltar tillsammans med forskareliten från USA, Europa, Kina, Singapore och Sverige.

Forskare
Matsäkerhet håller på att bli en stor och viktig fråga internationellt och den 29-31 januari samlas en rad internationella experter i Linköping för att diskutera hur vi ska klara framtidens matförsörjning, bland dem den ledande debattören professor Dickson Despommier från Columbia University; en av världens ledande forskare inom hållbart jordbruk, Dr. Jan De Wilt från InnovatieNetwerk, Dennis Pamlin från FN:s Global Compact, professor Oren R. Lyons, ordförande i Plantagon International; miljödebattör och tidigare språkrör i Miljöpartiet, Maria Wetterstrand, och många fler.

Linköping och Tekniska verken har under många år legat i framkant när det gäller utvecklingen inom återvinning och avfallshantering. De goda lokala initiativen har spridit sig till flera andra kommuner och Linköpings universitet bedriver forskning på hög nivå inom området.

Den nyskapande idén att koppla Linköpings befintliga energisystem till ett växthus för att på så sätt ta tillvara överskottsvärme, koldioxid och andra överskottsprodukter har lett till att världens första vertikala växthus för industriell livsmedelsproduktion nu ska byggas i Linköping. I växthuset planeras även ett internationellt forskningscenter för stadsodling. Det här är en av anledningarna till att årets Urban Agriculture Summit förlagts till just Linköping.

Stadsodling
The Urban Agriculture Summit, som är den största kongressen hittills inom området stadsodling och hållbart jordbruk, inleds den 29 januari av landshövding Elisabeth Nilsson och kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall.

Linköpings Universitet, Cleantech Östergötland och SymbioCity, som är regeringens cleantech-initiativ är nätverkande partners för kongressen. Initiativtagare och stödjande partners till kongressen är Plantagon, Saab, Sweco, Tekniska verken, med flera.
Källa: Plantagon International

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *