Content page
Pressa inte fram dåliga närvaroliggare | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pressa inte fram dåliga närvaroliggare

Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier. Foto: Rosie Alm

Sveriges Byggindustrier vill att Skatteutskottet lugnar sig med att driva igenom förslaget om närvaroliggare.
– Vi har väntat länge på detta i byggbranschen men lagen måste vara rättssäker och praktisk genomförbar. Beslutsfattarna behöver först reda ut vad som är en arbetsplats, vilken verksamhet som ska omfattas och vem som ska ha ansvaret, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier vill ha närvaroliggare men konstaterar samtidigt att förslaget i Skatteutskottet har delar som gör det praktiskt mycket svårt eller omöjligt att tillämpa. Byggarbetsplatser är sällan avgränsade på samma sätt som andra arbetsplatser.

Svår avgränsning
– Vi har inte fyra väggar och ett tak. En byggarbetsplats kan ha ett staket som avgränsar området men ibland finns inte ens det. Vi vill att en lag om närvaroliggare ska kunna omfatta så många byggarbetsplatser som möjligt, säger Ola Månsson.

En ytterligare fråga är vilken näringsidkare som ska vara ansvarig för närvaroliggaren. I byggbranschen kan huvudentreprenören ha många underentreprenörer. Ska var och en föra olika närvaroliggare? Hur ska detta lösas praktiskt?

En viktig uppgift för Sveriges Byggindustrier är att bekämpa svartarbete och brottslighet i byggbranschen. Ett led i detta är branschens system med ID-kort för alla som vistas på en byggarbetsplats, ID06. Detta system behöver kunna samordnas med en kommande lag om närvaroliggare.

Orealistiskt
Som det ser ut nu kommer förslaget om närvaroliggare att behandlas av riksdagen i slutet av januari. S, V, MP och SD har bildat majoritet för att skatteutskottet ska föreslå riksdagen att regeringen ska komma med ett lagförslag som kan träda ikraft under 2013. Sveriges Byggindustrier anser att det är en orealistisk tidplan.

– Vi har ett starkt önskemål om att riksdagen denna gång röstar mot Skatteutskottet och att utskottet samordnar sig med Finansdepartementet som måste få möjlighet att utreda förutsättningarna, säger Ola Månsson.
Källa: Sveriges Byggindustrier

FAKTA
Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org
Källa: Sveriges Byggindustrier

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *