Content page
Diligentia köper skolfastighet i Nacka | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diligentia köper skolfastighet i Nacka

Diligentia med ny skola i Nacka.

Diligentia förvärvar ytterligare en samhällsfastighet i Nacka. Hyresgäst är Pysslingen AB, som bedriver verksamhet inom för- och grundskola. Byggnaderna är uppförda 2007 respektive 2012 och inrymmer moderna lokaler som är upplåtna till Pysslingen genom ett 20-årigt hyresavtal.

– .Vi tror på Nacka, som är en framåtblickande och expansiv kommun i ett bra läge, säger Åke Pettersson, Diligentias chef för Affärsutveckling.

Samhällsfastigheter
– Vi har redan en skicklig organisation på plats som förvaltar 1 100 hyresrätter i Finntorp, Skogalundsklippan, Eknäs och Björknäsområdet samt äldreboendet Lillängen. Vår nya samhällsfastighet blir ett mycket bra komplement till detta, säger Åke Pettersson

Fastigheten förvärvas från Sveafastigheter Fond II och avser Tollare 1:334, med en uthyrningsbar area om cirka 6 500 kvadratmeter.

Diligentias satsning inom Samhällsfastigheter avser byggnader inom social infrastruktur som förbättrar tillvaron för vår befolkning. Sedan tidigare äger, förvaltar och utvecklar Diligentia kontor, bostäder och köpcentrum i Sveriges storstadsregioner.

Källa: Diligentia

FAKTA
Diligentia är fastighetsbolaget som tillåter sig själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle som gör livet lättare för våra sjuka, våra äldre och våra barn. Till hjälp har Diligentia sina fastigheter. Företaget har interiörer, exteriörer, miljöer och personal. Man har innovativa idéer. Diligentia har den diskreta detaljen i kontorets fönsterbräde och det stora penseldragets skolor. Man har sin grundtanke: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.
Källa: Diligentia

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Övrigt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *