Content page
Fortums monopolpriser avvecklas | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortums monopolpriser avvecklas

Idag har Energimarknadsinspektionen lämnat förslag till ändringar i naturgaslagen till regeringen. Förslaget ger förutsättningar för konkurrens och innebär att spisgaskunder i Stockholm i framtiden får ett ökat skydd mot stora prisökningar. Detta är ett direkt resultat av Fastighetsägarna Stockholms anmälan till Konkurrensverket tidigare i år. De senaste åren har företaget Fortumägda Stockholm Gas höjt priset mycket kraftigt. Sedan 2008 är höjningen 134 procent.

– Så stora prisökningar kommer inte att vara möjliga med den nya lagstiftningen säger Per Forsling, chef förvaltningsutveckling på branschorganisationen Fastighetsägarna Stockholm.

Billigare i Göteborg
Bakgrunden till lagförslaget är Fastighetsägarna Stockholms anmälan till Konkurrensverket i februari 2012 som gjorde regeringen uppmärksam på de missförhållanden som Stockholm Gas monopol innebär för närmare 150 000 stockholmare.  Boende i en vanlig trerummare i Stockholm betalar i dag 3 140 kronor per år för spisgas. I Göteborg där skyddande lagstiftning tillämpas kostar gasen 1 227 kronor per år.

Likhet inför lagen
– Lagförslaget innebär att spisgaskunder i Stockholm får samma skydd mot monopolpriser som kunder i Malmö och Göteborg redan har säger Per Forsling. Det är egentligen en självklarhet att lagar ska gälla i hela landet, men vi var tvungna att göra regeringen uppmärksam på att så inte var fallet, säger Per Forsling.

Det nya lagförslaget ger förutsättningar för konkurrens. Förslaget lämnas nu  nu till Näringsdepartementet som sedan bereder beslut i riksdagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft från den 1 januari 2014. Regeringen har hittills agerat snabbt i ärendet. Tio månader från första klagomål till skarpt förslag är ovanligt kort.

– Den snabba hanteringen visar att regeringen anser att frågan är viktig. Att ändra lagstiftningen på ett så komplicerad område som detta brukar ta mycket längre tid, avslutar Per Forsling.

Källa: Fastighetsägarna Stockholm

FAKTA
Fastighetsägarna Stockholm är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Antalet medlemmar uppgår till cirka 5 700. Dessa är dels ägare till lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter, dels bostadsrättsföreningar. Totalt har medlemmarna drygt 10 000 fastigheter och närmare 300 000 lägenheter inom Stockholms och Gotlands län.
Fastighetsägarna Stockholm

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *