Content page
Prisdialogen stärker fjärrvärmemarknadens kunder och leverantörer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prisdialogen stärker fjärrvärmemarknadens kunder och leverantörer

Prisdialogen ska ge en bättre fjärrvärmemarknad.

Det är hög tid att vi får en bättre fungerande fjärrvärmemarknad i Sverige! Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme skapat Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Initiativet tas emot väl av branschen – redan idag har nära 50 fjärrvärmeleverantörer deklarerat att de vill ansluta sig till Prisdialogen.

–  Med kundinflytande, transparens och fjärrvärmeleverantörer som är beredda att få sina prisändringar prövade, bidrar Prisdialogen till att skapa en bättre fungerande marknad, säger prisdialogens ordförande Kurt Eliasson, även VD för SABO.

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och central prövning. Dialogen mellan leverantören och kunderna sker under flera samrådsmöten, som ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den måste innehålla prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren. I modellen ska även företagets prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Synpunkter
–  Vi hoppas att Prisdialogen ska ge nöjdare och bättre informerade kunder och samtidigt ökad förståelse hos beslutsfattare för hur fjärrvärmepriserna sätts. Det kommer att stärka fjärrvärmens möjligheter att fortsätta vara konkurrenskraftigt på värmemarknaden, säger Ulrika Jardfelt, VD för Svensk Fjärrvärme och ledamot i Prisdialogens styrelse.

Den slutliga prisändringsmodellen skickas sedan till Prisdialogens kansli för central granskning tillsammans med protokoll från samrådet, där kundernas synpunkter redovisas. Det är även möjligt för enskilda kunder att skicka in synpunkter på prisändringsmodellen direkt till Prisdialogens kansli.

Prisdialogens partssammansatta styrelse beslutar om leverantörer beviljas medlemskap. De leverantörer som inte lever upp till sina åtaganden kan uteslutas ur Prisdialogen.

–  Ett verktyg som stärker kundens ställning och ger en förutsägbar prisutveckling på fjärrvärme är efterfrågat hos kunderna. Riksbyggen och SABO representerar tillsammans över 900 000 hushåll, så vårt arbete kommer att få stor betydelse. Men vi ser naturligtvis gärna att fler organisationer blir medlemmar i Prisdialogen, säger Leif Linde, VD för Riksbyggen och styrelseledamot i Prisdialogen.

KÄLLA: SABO AB

FAKTA SABO
Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.
Källa: SABO AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *