Content page
Kraftig ökning av olaglig kameraövervakning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftig ökning av olaglig kameraövervakning

Olaglig kameraövervakning är vanlig på skolor.

Länsstyrelser i 13 län har genomfört en samordnad tillsyn av kameraövervakningen på landets skolor och restauranger. Resultatet visar att 45 procent av skolorna bedriver olaglig kameraövervakning. I Södertälje kräver länsstyrelsen att kommunen tar bort de olagliga övervakningskamerorna som installerats på skolorna. Samtidigt blev samtliga skolor som använder Skolbevakaren från Mindmancer i Västra Götaland godkända.

Länsstyrelser bedriver tillsyn av kameraövervakning med jämna mellanrum men denna gång så har insatserna samordnats under ledning av länsstyrelsen i Skåne och omfattningen har varit större än någonsin.

– De senaste åren har övervakning och bevakning med kameror ökat kraftigt, inte minst på landets skolor. Trenden har varit att allt fler, om inte blundat, så åtminstone kisat kraftigt för de lagar och regler som gäller, vilket även resultatet av tillsynen visar, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer.

Men Mindmancer säljer väl också kamerabevakning till skolor, påverkas inte ni av det här?

– Vi har sedan start utvecklat för att skydda inte bara skolfastigheten utan även personers integritet. Resultatet är patenterade algoritmer och koncept utarbetade för att säkerställa att vår bevakning följer alla lagar och regler, säger Johnny Berlic.

– Ingen av tjugotalet skolor vi bevakar Göteborgsområdet fick någon anmärkning och länsstyrelsens tillsyn visade att Skolbevakaren från Mindmancer inte var tillståndspliktig, säger Johnny Berlic, som avslutar:

– Mindmancer arbetar aktivt med länsstyrelser för att hela tiden kunna förbättra våra tjänster och säkerställa att bevakningen sker korrekt allt eftersom tekniken utvecklas. Att länsstyrelser nu belyser att det inte är fritt fram att sätta upp kameror hur som helst hoppas jag blir positivt för oss för det är vad vi sagt hela tiden. Vi skyddar skolfastigheten, vi övervakar inte skolbarnen. Vår mjuka bevakning är integritetsskyddande och kopplad till certifierade larmcentraler.

Källa: Mindmancer

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *