Content page
Pilotutbildning på Celcia | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pilotutbildning på Celcia

Pilotitbildning på Celcia.

IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) i Katrineholm har under hösten varit platsen för installationen av Celcia – Europas modernaste utbildningsplats för kyl- och värmepumpteknik. I labblokalen står nu tolv toppmoderna aggregat uppställda, redo att utbildas på.

Först ut var kurs i koldioxid som köldmedium, där under månadsskiftet november/december elva tekniker fick genomgå en testutbildning. Alla som deltog var mycket nöjda, och många bra synpunkter och kommentarer kom fram som definitivt kommer skärpa upp utbildningen ytterligare.

Anmälan
Koldioxid och andra alternativa köldmedier kommer framöver ta stora andelar av den marknad som nu använder HFC, det märks av redan idag. Revideringen av köldmedieförordningen kommer att påskynda nedfasningen av HFC, och behovet hos kyl- och värmepumpföretagen att behärska CO2 kommer därför att öka i snabbt takt.

Kursplanen för utbildningarna vid Celcia hos IUC 2013 är i stort sett fastlagd. Den kommer erbjuda en variation av möjliga utbildningar kring både CO2, styr- och reglerteknik, värmepumpteknik och annat. Gå in på IUC:s hemsida och läs mer eller  anmäl dig och dina kollegor.
Källa: Kyl & Värmepumpföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Fastighetssystem

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *