Content page
Trender och utveckling på bostadsmarknaden under 2013 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trender och utveckling på bostadsmarknaden under 2013

Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

Våra medlemmar bedömer att aktiviteten på bostadsmarknaden ökar något under 2013 och att priserna ligger kvar på en stabil nivå om inte arbetsmarknadsläget förvärras eller reglerna för t.ex. bolån skärps ytterligare. De kommande tre månaderna bedömer 70 procent att priserna på villor kommer att vara oförändrade. 69 procent av fastighetsmäklarna bedömer att arbetsmarknaden är en stor påverkansfaktor vilket är ökning från 56 procent i förra undersökningen. Svaren i korthet:

  • Stabila priser och något ökad aktivitetet om inte arbetsmarknaden försämras eller reglerna för bolån skärps.
  • Fortsatt oro och försiktighet med fler som säljer innan man köper nytt.
  • Arbetsmarknadsläget och konjunkturen påverkar mer och mer.
  • Större köpintresse för bostäder i gott skick. Svårt få lån till renoveringsobjekt med dagens bolånetak.
  • Trenden går mot hållbart boende med tankar på materialval och energikällor för låga driftskostnader.
  • ”Varmt och ombonat” eller ”ljust och fräscht”? Meningarna är delade. Men man är ense om att hemmet för många är ett sätt att visa fram sin personlighet och det ska vara hemtrevligt och värna om hållbarhet i miljön.

– Fastighetsmäklarna är försiktigt positiva i sina bedömningar om utvecklingen på bostadsmarknaden under 2013. Även om marknaden bedöms stabil så saknas inte orosmoln som måste tas på allvar. Det är t.ex. tydligt att allt fler bostadskonsumenter är bekymrade över utvecklingen på arbetsmarknaden och att detta påverkar bostadsmarknad mer och mer, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.

– När man ska förändra sitt boende är det bra att inte ha för bråttom. Kontakta en fastighetsmäklare i god tid, de kan sin lokala marknad och håller ihop och ger stöd genom hela processen vilket skapar trygghet för både säljare och köpare. Med den osäkerhet som finns om t.ex. arbetsmarknadens- och ekonomins utveckling är det bra att ha viss privatekonomisk marginal i vardagen, avslutar Ingrid Eiken.

Källa: Mäklarsamfundet

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *