Content page
Vet du var ditt barn är just nu? | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vet du var ditt barn är just nu?

Julen är en brandfarlig högtid.

Julen är familjens högtid, fylld av värme och stämning. Men det är också en brandfarlig högtid. Levande ljus och torra dekorationer kan vara en farlig julcocktail och enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inträffar nästan 50 procent fler bränder under julen än under övriga månader på året.

– Om du inte vill att julen ska gå upp i rök är det viktigt att känna till vilka material som ditt hus är byggt av. För det spelar faktiskt roll var du ställer julgranen, säger Tommy Bisgaard, direktör för den svensk-danska branschorganisationen Tegelinformation.se. Om du bor i ett hus med innerväggar av trä, med tapet eller har en inredning av brännbara material, finns det stor anledning att vara extra uppmärksam på brandrisken. Lätta material är nämligen mera känsliga för värme och levande ljus än tunga material som till exempel tegel. Tegel är ett brandsäkert material som kan stå emot mycket värme. Därför är det en bra idé att ställa granen intill en tegelvägg.

Under julen lyser levande ljus upp vintermörkret men för att vara säker på att det är tomten som kommer på julafton och inte brandkåren, finns det en del goda råd som man kan följa.

Tips och goda råd

  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
  • Ställ stakarna med levande ljus så högt att barn, hundar och katter inte kan komma åt att välta dem
  • Ha en spann vatten eller en brandsläckare i närheten
  • Ställ aldrig julgran och levande ljus intill brandfarliga material som träväggar, gardiner, möbler och mattor. Ställ i stället julgranen intill en tegelvägg
  • Släck ljusen innan de har brunnit ner för långt. Det gäller både ljusen i granen och i dekorationer och stakar
  • Ta bort dekorationerna när granens grenar har blivit torra
  • Undvik drag, som får levande ljus att fladdra. Stäng dörrar och fönster

Brandsäkert med tegel
Tegel bränns vid ungefär 1000 grader och på grund av sin stora värmeackumulering betraktas det som det allra bästa materialet när det gäller att stå emot en eldsvåda, eftersom värmen inte tränger särskilt snabbt in i väggen. Det finns många exempel på att en tegelvägg efter en takbrand står kvar medan taket har försvunnit eftersom träbjälklaget har brunnit upp.

– En tegelvägg mister sin styrka först när värmen har nått upp till över 400 grader. Därför är det inte så konstigt att det finns krav på lagändringar som innebär att det ska finnas tegel kring kaminer och öppna spisar. En annan fördel med ett hus i tegel med tegelpannor på taket är att teglet och murbruket inte avger giftig ånga vid brand, så som kan vara fallet i ett trähus, där materialet har ytbehandlats, till exempel med impregneringsmedel, säger Tommy Bisgaard.

Källa: Tegelinformation

FAKTA
Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.
Källa: Tegelinformation

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *