Content page
Släpp loss bostads­marknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Släpp loss bostads­marknaden

Björn Wellhagen, ansvarig Husbyggnad Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier delar Svenskt Näringslivs uppfattning om att strypgreppet kring bostadsmarknaden behöver lättas upp, vilket beskrivs i rapporten ”Släpp strypgreppet kring nya bostäder – förutsättning för jobb och tillväxt”.
– Bostadsmarknaden fungerar idag dåligt, framförallt i tillväxtområdena, och det handlar då främst om rörligheten. Det behövs en mängd åtgärder för att komma till rätta med situationen och några av dem lyfts förtjänstfullt fram i Svenskt Näringslivs rapport, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor, Sveriges Byggindustrier.

– Hyresregleringen och reavinstbeskattningen är två faktorer som begränsar rörligheten i det hyrda respektive ägda bostadsbeståndet och båda frågorna måste hanteras, men beröringsvåndan bland landets politiker är mycket stor i dessa frågor, fortsätter Björn Wellhagen.

Dyra kommunala särkrav
Rapporten framhåller också att kommunala särkrav ökar boendekostnaderna och att det inte är rimligt att påtvinga kommuninnevånarna detta utan ett transparent demokratiskt beslut.

– De kommunala särkraven kostar cirka två miljarder kronor om året. För den summan skulle det kunna byggas 1 000 fler lägenheter. Hur bra rimmar detta med kommunernas bostadsförsörjningsansvar om dessa 1 000 lägenheter per år inte blir byggda, undrar Björn Wellhagen avslutningsvis.
Källa: Sveriges Byggindustrier

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *