Content page
Precisionsarbete vid pålningen i AB Bostäders nyproduktion av studentlägeheter i Simonsland | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Precisionsarbete vid pålningen i AB Bostäders nyproduktion av studentlägeheter i Simonsland

Det pålas för studentbostäder i Simonsland, Borås.

Det arbetas febrilt i stadens nygamla kvarter Simonsland där bland annat AB Bostäder är med och skapar 160 nya studentlägenheter. I veckan började det utmanande arbetet med att slå ner stålpålar i Viskan och i strandkanten. Det är med kirurgisk precision som den 70 ton pålkranen tar sin an uppgiften som beräknas vara färdig redan under nästa vecka.

AB Bostäders studentbostäder i Simonsland har en stor utmaning – att uppföra en av de tre byggnaderna över Viskan, alldeles intill Kungsbron. Efter en omfattande process för att få till stånd både ett bygglov och en godkänd vattendom för att slå ner stålpelare i Viskan kunde arbetet med de 160 nya bostäderna påbörjas under hösten. Nu i veckan slår vi ner stålpelarna för huset som byggs över Viskan.

Provisorisk brygga

Stålpelarna krävs för den bärande konstruktionen i den byggnad som uppförs över Viskan. Efter ett omfattande arbete med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) lämnades tillståndsansökan till Miljödomstolen den 26 mars 2012. Ett par månader senare fick man tillståndet klart och nu har arbetet kommit så långt att det är dags att slå ner stålpelarna i Viskan och strandkanten.

Processen är komplex. Man har bland annat fått tillverka en provisorisk brygga för den stora pålkranen som väger drygt 70 ton, för att komma i läge för att slå ner stålpelarna.

Man beräknar att vara klara med pålningsarbetet under vecka 51. Stålbalkarna som ska läggas ovanpå pelarna kommer att vara monterade vecka 8 år 2013. Därefter kommer byggnaden att uppföras i fyra plan, två under Kungsbron och två över.

Snart klart
För att få en vacker undersida kommer balkarna kläs in med ett undertak av speglar som reflekterar Viskan. Detta är en viktig del för att bidra med ett trevligt gångstråk mellan centrum och Knalleland.

AB Bostäder i Borås är glada över att få vara en del av Borås stads utveckling och att med våra nya studentlägenheter får vara med och skapa ett Campus för högskolan i Borås studenter.

Hus 1 med beräknas stå färdigt för inflyttning till höstterminen 2013 samtidigt som textilhögskolan flyttar in i Simonsland. Hus 2 och 3 kommer att kunna tas i bruk till vårterminen 2014.
Källa: AB Bostäder i Borås

FAKTA

Hyror:

21 m2 3 900 kr/mån

24 m2 4 100 kr/mån

34 m2 4 900 kr/mån

AB Bostäders nyproduktion på Simonsland utförs som lågenergihus med en energiprestanda om cirka 50 kwh per kvadratmeter och år.

AB Bostäder i Borås ägs i sin helhet av Borås stad. Uppdraget är att erbjuda boråsarna ett varierat utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade områden. Man är också ett av företagen som – med minimal miljöpåverkan – bygger nya bostäder för framtidens Borås. Företaget äger och förvaltar 7 100 lägenheter och 400 kommersiella lokaler. Bolaget omsätter 422 Mkr per år och har cirka 110 anställda.
Källa: AB Bostäder i Borås

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bostad

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *