Content page
Helsingborgshem breddar kunskapen om avrop vid ramavtal | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Helsingborgshem breddar kunskapen om avrop vid ramavtal

Den nya välfärden är namnet på en opinionsbildande lobbyverksamhet som Bland annat driver konkurrenskommissionen (ska inte förväxlas med det statliga Konkurrensverket). Konkurrenskommissionen är ingen domstol utan en privat konsultverksamhet inom juridik. Deras utredningar görs på uppdrag av företag och sprids till massmedia genom ett aktivt PR-arbete.

Sedan en tid tillbaka har Den nya välfärdens konkurrenskommission granskat hur Helsingborgshem har hanterat avropen (beställningarna) från ett avtal med elkonsulter. Upphandlingen är korrekt genomförd enligt LOU och bland de tre elkonsulter som rankades högst ska Helsingborgshem typiskt sett välja den högst rankade. I den granskning som Konkurrenskommissionen gjort ifrågasätts om företaget har gjort en korrekt bedömning vid avropen från avtalet.

Allvar
Helsingborgshem ser allvarligt på Konkurrenskommissionens påstående. Skulle en ev rättslig prövning visa att företaget gjort en felbedömning får de analysera vad som behöver åtgärdas för att det inte ska inträffa igen. Kunskap om hur avropen ska gå till är viktig och syftar i förlängningen till att främja konkurrensen mellan leverantörer och därmed bidra till att hålla kostnaderna nere.

Helsingborgshem handlar varje år upp produkter, tjänster och entreprenader för hundratals miljoner kronor. Under de senaste tio åren har man byggt upp en kompetent och driven organisation som ansvarar för vårt upphandlingsarbete. Men självklart har man fortfarande förbättringspotential, framför allt när det gäller den bredare organisationens kunskap om avrop. Målet är att det ska vara enkelt för alla medarbetare att göra rätt.

Källa: Helsingborgshem

FAKTA
Några av Helsingborgshems senaste förstärkningar som syftar till att förenkla arbetet är:

En kompetenshöjande utbildning för den breda gruppen av medarbetare som avropar från avtal.
Upphandlingsenheten fick ytterligare en person den 1 september.
Inom förvaltningsavdelningen har man förstärkt med en inköpsansvarig.
En ny IT-chef har anställts med tydligt uppdrag att utveckla företagets systemstöd för avrop och avtalsuppföljning.
Avdelningen för Fastighetsutveckling & Service startar ett projekt kring avtal och upphandling.
Källa: Helsingborgshem

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *