Content page
Felaktig konstruktion i Göteborg gör att bakterier växer i varmvattnet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Felaktig konstruktion i Göteborg gör att bakterier växer i varmvattnet

Legionellabakterier frodas i golvvärmeslingor.

 

Boende i en hyresfastighet på Hisingen i Göteborg har haft legionellabakterier i dricksvattnet i snart ett år. Nu har bakterierna blivit en fråga för kommunens miljöförvaltning.
– Orsaken är att varmvattenledningarna är förlagda på ett sätt som inte följer gällande branschregler, säger Fredrik Runius, tekniskt ansvarig på Säker Vatten AB.

Säker Vatten utarbetar branschregler och auktoriserar VVS-företag. Ett av reglernas avsnitt handlar om legionellabakterier som orsakar legionärssjukan. Sjukdomen drabbar årligen 100-150 svenskar. Dödligheten är mellan 5 och 15 procent och för många av de drabbade väntar ett långt sjukdomsförlopp.

Men trots att legionellabakterierna på Hisingen upptäcktes i juletid förra året, 2011, har problemen inte åtgärdats av det kommunala fastighetsbolaget Poseidon.

– Legionellainfektioner är en anmälningspliktig sjukdom som måste tas på största allvar, understryker Fredrik Runius.

Strider mot reglerna
Bostadsföretagets efterforskningar visar att bakterierna växer i golvvärmeslingor och handdukstorkar, vilka är kopplade till tappvarmvattnet. Ledningarna har spolats med hett vatten. Hyresgästerna har uppmanats att låta varmvattnet rinna länge innan de duschar samt att be någon att vrida på vattnet då och då om de reser bort.

Råden faller inte i god jord hos Säker Vatten.

– Konstruktionen följer inte branschreglerna. Handdukstorkar och andra värmare får inte anslutas till tappvarmvattnet. Det är en känd orsak till bakterietillväxt, säger Fredrik Runius.

Riskkonstruktioner av den här typen var orsaken till att landets VVS-företag skapade branschregler Säker Vatteninstallation i samverkan med Boverket, Smittskyddsinstitutet och försäkringsbolagen.

Koppla bort värmarna
För hyresgästerna på Hisingen är frågan inte om konstruktionen följer reglerna eller inte. Frågan är hur man på ett långsiktigt säkert sätt får bort bakterierna utan att slösa med varmvatten och i förlängningen energi och koppla in grannarna så fort man reser bort.

– Handdukstorkar och golvvärme ska kopplas bort från tappvarmvattnet. Det är produkter som ingår i värmesystemet, säger Fredrik Runius.

Nackdelen är att handdukstork och golvvärme inte fungerar när värmesystemet är avstängt under sommaren. Om funktionerna anses nödvändiga finns elektriska alternativ.

Skyldiga enligt lag
Ett auktoriserat VVS-företag får inte installera golvvärme och handdukstorkar på tappvarmvattnet. Branschreglerna har stöd i gällande lagstiftning, t ex Konsumenttjänstlagen enligt vilken hantverkare kan vara skyldiga att vägra utföra arbeten som kan vara till skada för kunden.
Källa: Säker Vatten

FAKTA
Branschregler Säker Vatteninstallation kan laddas ned på säkervatten.se. Här finns även ett sökbart register över landets närmare 1500 auktoriserade VVS-företag.
Källa: Säker Vatten

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *