Content page
Storsatsning på säker takskottning – över 1000 takskottare redan licensierade | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Storsatsning på säker takskottning – över 1000 takskottare redan licensierade

Skotta säkert och licenskrav ska ge säker snöskottning.

Tidigare vintrar har felaktig hantering av snö- och is på tak orsakat såväl tragiska dödsfall som materialskador för flera miljoner kronor per år. Branschen har nu därför tagit ett gemensamt krafttag för att komma till rätta med problemen. Utbildningsprogrammet Skotta säkert och licenskrav ska ge säker takskottning.

Sedan Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) startade sina licensutbildningar enligt Skotta säkert i början av november, har cirka 1 000 takskottare licensierats. Dessutom är flertalet utbildningar inplanerade i december. Från och med oktober i år har även PLR och Fastighetsägarna skärpt kraven i ett nytt gemensamt avtal för snöskottning. Försäkringsbolagen drar också sitt strå till stacken och allt pekar på att de flesta försäkringsbolag till årsskifte 2013/14, kommer att ställa krav på att fastighetsägare enbart anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert.

Bättre arbetsmiljö – minimerade risker
– Målet är att förbättra arbetsmiljön för alla som arbetar med takskottning samt minimera riskerna för allmänheten, liksom skador på taken och annan egendom. Vi vill också sätta stopp för oseriösa aktörer, berättar Alexander Iliev, utbildare och handledare i Skotta säkert hos PLR.

Allra störst har intresset varit i Stockholmsområdet där över 100-talet företag redan har utbildat och licensierat sina medarbetare enligt Skotta säkert. Torbjörn Andersson, Fältet Plåtslageri i Stockholm, har licensierat sina 14 medarbetare samt de extra arbetare han kommer att anlita vid en eventuell snörik vinter. Han välkomnar licensieringen och tydligare krav.

– Vi har vid flera tillfällen blivit kontaktade av fastighetsägare som har fått sina tak förstörda av takskottare som har använt fel verktyg och metoder. Licensieringen kan förhoppningsvis göra så att dessa aktörer försvinner från marknaden, säger han.

Resultatet av satsningen på takskottning kan avläsas först när vintern är över, men de gemensamma kraftansträngningarna och det stora intresset för licensieringen bådar gott.

– Att entreprenörer, försäkringsbolag och fastighetsägare gemensamt skärper kraven gör att vi har goda utsikter att lyckas med initiativet, tror Per Forsling, Chef Förvaltningsutveckling hos Fastighetsägarna.

Läs mer på www.skottasakert.se (Här finns kontaktuppgifter till samtliga licensierade entreprenörer).

Källa: Entreprenörföretagen

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Säkerhet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *