Content page
SveaReal köper 100 procent miljöel | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SveaReal köper 100 procent miljöel

SveaReal köper enbart milöjöel till sina fastigheter.

 


SveaReal köper uteslutande miljöel till samtliga fastigheter. Avtalet träder i kraft från den 1 januari 2013.

Avtalet med Vattenfall gäller för miljövarudeklarerad VindEl och är ännu ett initiativ från SveaReal i arbetet för en hållbar framtid.
Den stora vinsten ligger i att det är en till hundra procent förnybar energikälla och som på ett påtagligt sätt bidrar till att minska växthuseffekten.

– Vi tar gärna på oss den gröna ledartröjan i vårt engagemang för miljön. Vi vill vara väl förberedda på de allt större miljökrav som omvärlden ställer på oss som fastighetsägare.
Miljöintresset blir också allt större hos våra hyresgäster och det är ett engagemang vi vill kunna bemöta, säger Jonas Smeding på SveaReal.

Green Building
– Andra exempel på miljösatsningar är att SveaReal fortsätter att certifiera fastigheter enligt GreenBuildings normer. Ett arbete som påbörjades under 2011 och där fyra fastigheter hittills certifierats – och fler fastigheter är på gång, avslutar SveaReals VD Claes Malmkvist.

FAKTA

SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för lager, logistik och kontor på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 77 fastigheter med en lokalyta på 706 000 kvadratmeter. Bolaget omsätter cirka 470 MSEK och har 20-talet medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.
Källa: SveaReal AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *