Content page
Arkitekt presenterar Uppsala universitets nya byggnad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arkitekt presenterar Uppsala universitets nya byggnad

Så här är det tänkt att se ut. Källa: 3XN

Nu presenterar det danska arkitektkontoret 3XN tankarna bakom det hus för universitetsledning och förvaltning som planeras i Blåsenhusområdet bakom Uppsala slott. Det sker vid ett offentligt möte i Universitetshuset, vid vilket även nya bilder presenteras.

Efter inledning av prorektor Anders Malmberg ger byggchef Lennart Ilke en bakgrund om tidigare och nu pågående byggprojekt vid universitetet och beskriver i korthet processen för den aktuella byggnaden i Blåsenhusområdet, i kvarteret Plantskolan bakom slottet. Därefter berättar arkitekt Tobias Gagner från 3XN om tankarna bakom det byggnadsförslag som nu ligger till grund för processen.

Det finns inga beslut tagna om byggnaden. Vid Uppsala kommun pågår ett arbete att ta fram detaljplaneförslag på uppdrag av fastighetsägaren Akademiska Hus. Detta förslag ska sedan i enlighet med gällande kommunal planprocess skickas på samråd och ställas ut för synpunkter.

Efter presentationerna följer ett panelsamtal där publiken får möjlighet att ställa frågor och därefter titta på  på en utställning med bilder och modeller intill lokalen.

Källa: Uppsala universitet

FAKTA

Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se
Källa: Uppsala universitet

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *