Content page
Oklart läge för Arkitekturmuseet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Oklart läge för Arkitekturmuseet

Arkitekturmusset fyller 50 år.

Arkitekturmuseet fyller 50 år i år. Sedan år 2009 har museet haft ett uppdrag att även vara en mötesplats för form- och designfrågor. En översyn har gjorts av detta uppdrag som visar att museet hittills inte har uppnått förväntat resultat inom form- och designområdet. I budgetpropositionen för 2013 markerar regeringen en vilja att ”förtydliga Arkitekturmuseets uppgift att vara mötesplats för såväl arkitektur som för design och form”. Regeringen aviserar också en namnändring i samband med en förändring av museets instruktioner.

– Översynen omfattade inte Arkitekturmuseets grunduppdrag och det är av stor betydelse att utvärdera hur museet lever upp till hela sitt uppdrag för att kunna ta beslut om att förändra uppdraget och byta namn. En sådan översyn krävs för att kunna ta ställning till om arkitektur, form och design kan samsas inom samma myndighet och hur de i så fall ska verka tillsammans, säger Laila Strunke, förbundsordförande Sveriges Arkitekter.

Potential för höjd nivå
Sveriges Arkitekter anser att det finns en potential för Arkitekturmuseet att höja nivån när det gäller utställningsverksamheten och att samarbetet behöver breddas med bl. a. universitet, högskolor, kommuner, intresseorganisationer och bransch för att bli en mer attraktiv samarbetspartner och en bättre arena för allmänheten.

– Arkitekturmuseets uppdrag bör förtydligas med avseende på att arkitektur och planering omfattar hela samhällsplaneringen från övergripande planering, landskapets användning, infrastruktur, stadens utformning, offentliga miljöer till enskilda hus och inredning. Arkitekturmuseet ska samla alla dessa frågor, säger Catherina Fored, Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

Sveriges Arkitekter har sammanställt förbundets synpunkter på förslaget i budgetpromemorian som vi idag skickar in till Kulturdepartementet. Läs hela brevet här: http://www.arkitekt.se/s75149/f15277

Källa: Sveriges Arkitekter

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Arkitektur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *