Content page
Brist på arbetskraft i Västsverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Brist på arbetskraft i Västsverige

Bli samhällsbyggare finns på plats på mässan Kunskap & Framtid i Göteborg.

I Västsverige väntar en oroande brist på ingenjörer, särskilt inom elbranschen och på anläggningssidan. Flera stora planerade infrastrukturprojekt är hotade av förseningar på grund av att tillväxten av utbildad personal inte är tillräcklig. Samhällsbyggnadssektorn är en framtidsbransch och “Bli samhällsbyggare” finns på plats på mässan Kunskap & Framtid i Göteborg 8-10/11 för att marknadsföra våra yrken och utbildningar.

Kom och besök oss på mässan i monter B06:12 där vi berättar mer om vad vi gör för att säkra kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnadssektorn. Det finns chans att intervjua representanter från våra företag. Vi finns på plats från organisationerna och det finns även möjlighet att träffa studenter för att höra deras tankar.

Under hösten kommer vi även att finnas med på SACO-mässorna i Stockholm (29-30/11) och Malmö (5/12) där vi precis som i Göteborg har med oss lokala representanter i montern.

“Bli samhällsbyggare” är ett samarbete mellan: Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Lantmäteriet, Svensk Energi, Svenska Teknik&Designföretagen, Sveriges Byggindustrier och Trafikverket för att öka intresset för utbildningar och yrken inom samhällsbyggnad.

Källa: Sveriges Byggindustrier

FAKTA
Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org
Källa: Sveriges Byggindustrier

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemang/Mässor

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *