Content page
En guldklimp till Hyresbostäder för minskat klimatutsläpp och elanvändning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En guldklimp till Hyresbostäder för minskat klimatutsläpp och elanvändning

Kommunala Hyresbostäder i Norrköping energieffektiviserar.

Norrköpings kommun har genomfört ett klimatinvesteringsprogram. Det beräknas minska klimatutsläppen med 250 ton per år och elanvändningen med drygt 1 700 000 kWh per år. För klimatarbetet har Norrköpings kommun nu fått sammanlagt 4 515 380 kronor i slutligt statligt bidrag från Naturvårdsverket.

– Vi på Hyresbostäder har deltagit genom att satsa på olika energieffektiviseringar i våra fastigheter.  En del har bestått i att installera individuell mätning av varmvatten, el samt temperatur i cirka 400 lägenheter. Hyresbostäder kan genom dessa projekt se problem med att införa individuell debitering av värme i hela fastighetsbeståndet, men samtidigt stora möjligheter med individuell mätning av temperatur samt mätning och debitering av varm- och kallvatten, säger Lars Sandell, projektledare på Hyresbostäder.

Erfarenheterna i Norrköping är intressanta att ta del av eftersom det avses införas på bred front inom EU framöver. Förhoppningsvis kan andra bostadsföretag lära av detta projekt.

Datorisering och armaturer
Det är flera olika projekt som genomförts. Kommunen har datoriserat ett antal undercentraler i fastigheterna som möjliggör att värme och varmvatten kan sparas in. Framförallt genom de väsentligt förbättrade uppföljnings- och styrverktyg som en datorisering innebär.

Man har bytt drygt 800 armaturer i trapphus. Det har inneburit en energibesparing per år på 204 610 kWh (eller 12 procent av de aktuella fastigheternas totala förbrukning av fastighetsel).

Individuell mätning
Man har installerat individuell mätning av varmvatten, el samt temperatur i 398 lägenheter i Ättetorp. Totalt kommer detta medföra en årlig besparing för värme med 780 000 kWh, elförbrukning på 320 000 kWh och en minskad vattenförbrukning på 7 900 kubikmeter.

Komfortmätning på kvarteret Fenix, Gamla Lasarettsgatan, där energieffektiviseringen inneburit 21 procents minskning i trapphusen med individuell mätning jämfört med trapphus som inte har individuell mätning.

Totalt har 14,7 miljoner kronor investerats i ovanstående projekt och bidraget till sammanlagda vinsten är minskat klimatutsläpp med 250 ton per år och minskat energianvändande med 1,7 miljoner kWh per år är stort. Ett mycket bra resultat som också sporrar till fortsatt arbete för att minska klimatpåverkan och spara pengar åt hyresgäster och ägare.

Källa: Hyresbostäder i Norrköping AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Miljö och energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *