Content page
Huge Fastigheter AB säkrar materialvalen i framtidens fastighetsbestånd | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Huge Fastigheter AB säkrar materialvalen i framtidens fastighetsbestånd

SundaHus i Linköping AB lanserar heltäckande lösning för fastighetsbranschen.

Det Linköpingsbaserade bolaget SundaHus kompletterar nu sitt system med nya förvaltningsfunktioner som ger ägare och förvaltare av fastigheter ett kraftfullt verktyg för att skapa en långsiktig och hållbar inomhusmiljö. Huge Fastigheter AB är en av de första att aktivera förvaltningsfunktionerna och tar därmed ännu ett steg mot en bättre långsiktig boendemiljö för sina hyresgäster.

Redan idag registrerar Huge materialval vid nybyggnation i SundaHus Miljödata, ett system med över 70 000 hälso- och miljöbedömda byggvaror. Med de nya funktionerna får Huge en spårbarhet på kemisk ämnesnivå hela vägen ifrån projektering till förvaltningsskedet och samtidigt ges Huges förvaltningsorganisation möjlighet att arbeta med underhållsprojekt i SundaHus Miljödata.

– Med de nya funktionerna får våra kunder bland annat en unik automatiserad bevakning på den bedömning som låg till grund när byggvaran valdes. Sker det en förändring genererar systemet ett meddelande som går direkt till förvaltaren av berörd byggnad, säger Arvid Jannert vd på SundaHus i Linköping.

– Med den här nya funktionen får vi en helt unik förutsättning att kunna agera snabbt. Sker en omvärderingen av det material vi en gång byggt in i våra byggnader är vi säkra på att få reda på det direkt, säger Huges miljöchef Ann Lindkvist.

Källa: SundaHus i Linköping AB

FAKTA

Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Vår affärsidé är att med människa och miljö i fokus äga, utveckla och förvalta bostäder och lokaler som ökar livskraften i Huddinge. Förutom 9 000 lägenheter har Huge också både kommunala och kommersiella lokaler, allt från förskolor och skolor till frilufts- och idrottsanläggningar samt köpcentrum. Huge har 270 anställda och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. Visionen är att skapa livskraft i Huddinge. Ägare är Huddinge kommun.

SundaHus arbetar med miljö- och hälsovärdering av byggvaror. Företaget verkar inom bygg- och fastighetssektorn och bidrar till hälsosamma fastigheter och en bättre miljö, genom att tillhandahålla webbaserade produkter och kvalificerade konsulttjänster. SundaHus Miljödata är marknadens största oberoende värderingssystem för byggprodukter. Företaget grundades 1990, har 11 medarbetare och huvudkontor i Linköping. År 2011 omsatte SundaHus 9,4 Mkr.
Källa: SundaHus i Linköping AB

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Innemiljö/Utemiljö

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *